Publicerad den

Många företagare förstår inte sambandet mellan löneuttag och sociala förmåner.

Pensionsmyndigheten har nyligen publicerat statistik om egenföretagare och allmän pension från januari 2014. Antalet egenföretagare är 371 000 varav 283 000 tar ut mindre än 200 000 kronor per år i inkomst.

Statistiken är intressant eftersom vi kan konstatera att så många som 76 % har en inkomst under 200 000 kr/år. Ännu intressantare hade det varit om man samtidigt hade fått veta hur många av dessa som har utnyttjat pensionsavdraget och gjort avsättningar till periodiseringsfonder.

Alltför många förstår inte att ett lågt löneuttag ur firman resulterar i låg pension, sjuk- och föräldrapenning. Avsättningen till periodiseringsfonder och avdragsgillt pensionssparande kan i slutändan bli en mycket dyr affär för egenföretagare.

Publicerad den

Tack för förtroendet!

Nu är omröstningen till Skandias Fullmäktige klar.

Följande personer har valts som nya fullmäktigeledamöter:

Nils Bacos, 59 år, konsult, Lund. Pensionsexpert, före detta Skandiarådgivare. Årets Försäkringsprofil 2013.
Karin Eliasson, 53 år, senior vice president, Stockholm. Personaldirektör TeliaSonera. Styrelseledamot i bland annat PRI Pensionsgaranti.
Stefan Fölster, 55 år, chef för Reforminstitutet, Stockholm. Adjungerad professor i nationalekonomi, KTH. Före detta chefekonom i Svenskt Näringsliv.
Stefan Johnsson, 54 år, industriman, Göteborg. Ordf. BIL Sweden. Före detta finansdirektör, Volvokoncernen. Styrelseledamot vid bland annat Chalmers.
Sophie Nachemson-Ekwall, 49 år, forskare, Stockholm. Ekonomie doktor. Före detta ekonomijournalist. Ledamot i ProSkandias styrelse.
Elisabeth Nilsson, 60 år, landshövding, Linköping. Före detta vd Jernkontoret. Före detta ledamot i Globaliseringsrådet. Ledamot i flera näringslivsstyrelser.
Leif Victorin, 73 år, Styrelseledamot i Thulestiftelsen och Skandia fram till och med ordinarie stämma i vår. Tidigare bl.a. Sverigechef för Skandia, chef för Skandia Norden samt vd för Skandia Liv.

Jag ska göra mitt bästa för att tillgodose era intressen.

Publicerad den

Arbeta efter 65?

I nuvarande regelverk sänks garantipensionen för den som arbetar efter 65 år. Detta gör att motivationen för lågavlönade som vill fortsätta arbeta efter 65 år blir mycket låg. Regeringen har därför bett Pensionsmyndigheten att snabbutreda frågan. Förslaget skall presenteras senast den 15 januari 2015. Vi kan nog räkna med att resultatet av utredningen kommer att bli att den som arbetar efter 65, inte kommer att få sänkt garantipension och att även arbetsår sent i livet kommer att räknas med vid beräkning av pension.

Jag tycker det är bra att man ser över regelverket. I framtiden kommer vi att få många olika slags morötter för att få arbetstagarna att välja arbete före pension. Att man går i pension och samtidigt har en fot kvar på arbetsmarknaden är bra för alla parter.

Publicerad den

Skandia är nu kundägt!

Är du kund i Skandia? Då vet du säkert att Skandia nu har blivit kundägt. Det innebär att du som kund nu också är ägare av Skandia.

Kunderna/ägarna kommer att representeras av Fullmäktige som kommer att utgöras av 21 personer. Nils Bacos är en av kandidaterna som Valberedningen föreslår som representant i Fullmäktige.

Valet pågår nu! Genom att gå in på https://www.skandia.se/kundinflytande/ kan du få mer information om alla kandidaterna. Utnyttja din möjlighet att som Skandiakund påverka ditt företags framtid.

Om du har BankID eller Mobilt BankID kan du rösta via datorn. Det går också bra skicka in en blankett. Blanketten hittar du på https://www.skandia.se/kundinflytande/Documents/pdf/Rostningsblankett_2014.pdf

Rösta före den 15 maj!

Publicerad den

Bolla med Pensionsmyndigheten!

Du kan alltid vända dig till Pensionsmyndigheten för att diskutera din pensionssituation. Vid ett besök på pensionsmyndigheten nyligen, fick jag möjlighet att se hur handläggarna arbetar med det nya systemet som innebär att Pensionsmyndigheten har möjlighet att se hela din pensionsbild förutsatt att du ger dem tillåtelse till det. Genom att ange koden som du fått med ditt orangea kuvert, ger du handläggaren på Pensionsmyndigheten en temporär tillåtelse att se samma sak som du ser i www.minpension.se. Handläggaren får därigenom en helhetsbild över din pensionssituation, d.v.s. en sammanställning över dina privata-, tjänste- och allmänna pensioner. Pensionsmyndighetens personal kommer inte att ge dig några konkreta råd utan snarare ge dig vägledning i form av; har du funderat på…… har du tänkt på…. du kanske skulle tala med ditt försäkringsbolag om …… osv.

Tänk på att även om du ser hela ditt pensionsengagemang i www.minpension.se blir bilden inte komplett förrän du också tagit hänsyn till boendesituation, skulder och övriga tillgångar. Utnyttja

Pensionsmyndigheten som bollplank. Det kan dessutom vara en utmärkt förberedelse inför ditt möte med din pensionsrådgivare. Ju bättre förberedd du är desto mer får du ut av mötet.

 

Publicerad den

Börjar bankerna se sig om efter en ny kassako?

SEB skriver på sin blogg att regeringens förslag till avskaffande av pensionsavdraget är fel tänkt. Man kan ju fråga sig för vem det blir fel? För privatkunderna eller för banken?

I artikeln skriver man bland annat ”Oavsett om det blir verklighet – uppmana dina anställda att löneväxla till sin pension, för en drägligare framtid.”

Löneväxling istället för uttag av lön riskerar att bli ännu mer fel än de privata pensionsförsäkringar som bankerna hittills har sålt till sina kunder som har inkomster under brytpunkten.

Vi kan konstatera att effekten av ett löneavstående (löneväxling) för en person med inkomster under 459 183 kr/år (8,07 inkomstbasbelopp) är att hon får lägre sjukpenning, lägre föräldrapenning och sänkt allmänna pension. För dig som har en inkomst över 459 183 kr kan det emellertid vara en bra affär.  Du som har en lön under 459 183 kr ska alltså inte löneväxla utan istället spara skattade pengar.

http://greenroom.seb.se/feltankt-att-avskaffa-pensionsavdraget/

Publicerad den

Nyföretagare som startar aktiebolag kan gå miste om sjukpenning!

Bolagsverkets statistik över nyföretagandet för februari 2014 visar att antal nystartade bolag minskat jämfört med februari 2013. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; 3 748 aktiebolag, 1601 enskild näringsidkare, 392 handelsbolag och 58 kommanditbolag bildades i februari 2014. Aktiebolagen minskar med 3,4 procent, antalet enskilda näringsidkare minskar med hela 10,8 procent.Att antalet enskilda näringsidkare minskar så kraftigt är oroväckande och beror nog delvis på att reglerna för att bilda aktiebolag har ändrats. Slopad revisorsplikt och sänkt aktiekapital gör att många nyföretagare startar direkt med ett aktiebolag.

Det är troligt att många nystartade företagare inte förstått fördelarna med enskild näringsverksamhet. Det finns olika anledningar att välja den ena eller andra bolagsformen. Ett skäl som sällan belyses är konsekvenserna vid sjukdom. Den som startar ett aktiebolag räknas som anställd. Det är den verkliga lönen som företagaren lyfter som avgör hur stor sjukpenningen blir. Verkligheten för många nystartade företagare är att utrymmet för eget löneuttag är noll eller mycket begränsat de första åren.

Om man däremot startar enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag får man under de första 24 månaderna tillgodoräkna sig en sjukpenninggrundande inkomst. Inkomsten beräknas på genomsnittet av vad anställda med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet har. Skillnaden i sjukersättning kan vara flera 100 000 kr mellan den som driver aktiebolag och den som driver enskild näringsverksamhet. Börja därför gärna med enskild firma och växla sedan över till AB när du vet att din affärsidé håller och genererar en hygglig lön.

Publicerad den

Så här agerar du om förslaget om slopat pensionsavdrag går igenom?

Avdraget för privat pensionssparande sänks från 12 000 kr per år till 2 400 kr år 2015
och slopas helt år 2016. Om du har en inkomst över 433 900 kr så kan du utnyttja pensionsavdraget under 2014 och 2015.  Om du redan har en pensionsförsäkring kan du kontakta ditt försäkringsbolag och be att få betala maximal avdragsgill premie för 2014 och 2015. Därefter avslutar du sparandet (begär fribrevsläggning). Om du inte har fullgod hälsa, prata med ditt försäkringsbolag och se vilka möjligheter du har att flytta över riskdelarna av din avdragsgilla försäkring till en motsvarande skattefri produkt. Avsluta aldrig en existerande försäkring innan din nya försäkring är godkänd!Har du inkomster under 433 900 kr kan du redan nu avsluta pensionssparandet och välja en icke avdragsgill sparform.

Exempel på extra premieinbetalning under 2014 och 2015

Bild1Bild2

Publicerad den

Låser Swedbank in kunderna?

Den 1 april höjer Swedbank flyttavgiften för pensionsspararna. Avgiften kommer att vara 500 kr + en procentuell avgift. Den procentuella avgiften kan vara upp till 5 % av kapitalet. Om du inte är nöjd med ditt sparande i Swedbank eller funderar på att flytta dina pengar till ett annat bolag – gör slag i saken före avgiftshöjningen! Vem vill betala 5 % av hela sitt kapital i flyttavgift?!