Publicerad den

Något är sjukt i ITP-systemet

Vi har under lång tid kunnat läst om alla turerna i Alecta. Den ena skandalen efter den andra. När ska Collectum reagera och agera? I Di den 30 april kan vi läsa om ytterligare en skandal.
Alecta vägrar lämna ut handlingar till Riksenheten mot korruption med hänvisning till advokatsekretessen. Kan det vara så att Alecta genom att använda sig av en advokatbyrå för att göra internutredningen, medvetet försöker hindra att sanningen kommer fram?
Det är något sjukt med hela Alectas särställning på pensionsmarknaden. Alla de turer som varit borde fått samtliga varningsklockor hos Collectum att ringa. De borde ha agerat resolut. Deras uppgift är att granska pensionsbolagen och välja ut valbara bolag som ska gynna pensionsspararna. Collectum ansvarar även för löpande tillsyn av de bolag som har valts ut. Om tillsynen hade fungerat skulle Alecta stängts av som valbart bolag.
Systemet är konstruerat så, att de pensionssparare som har valt ett bolag som inte längre är valbart i ITP, tvingas att välja om. Om man inte meddelar att man vill kvarstå i sitt nuvarande val, hamnar man med automatik i Alecta. Systemet är riggat så att det ska gynna Alecta. Om Collectum skulle slängt ut Alecta ur ITP systemet skulle Alectas uppsamlade pensionskapital snabbt försvinna till andra bolag. Något som Svenskt Näringsliv och PTK aldrig skulle acceptera. Alecta kan lugnt fortsätta obstruera. Risken att Collectum agerar är ju lika med noll då även Collectum styrs av Svenskt Näringsliv och PTK. Att systemet skulle kunna slå tillbaka mot Alecta kommer aldrig parterna att acceptera då de skulle förlora makt över kapitalet.
Man undrar när gräsrötterna ska agera och börja rösta med fötterna? Tyvärr är pensionssparare ett trögrörligt släckte.
Det är hög tid att se över ITP systemet och stoppa den enorma maktkoncentrationen som är en av effekterna av nuvarande system.