Uppdateringar

För 2022 gäller följande:

Brytpunkt för den som inte fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång

 • Brytpunkten – 554 900 kr/år = 46 242 kr/månad
 • B. Brytpunkt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

 • Brytpunkten för de som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång – 618 700 kr/år = 51 558 kr/månad
 • För 2021 gäller följande:

  A. Brytpunkt för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

  • Brytpunkten – 537 200 kr/år = 44 767 kr/månad

  B. Brytpunkt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

  • Brytpunkten för de som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång – 596 800 kr/år = 49 733 kr/månad