Uppdateringar

Planera Pensionsuttagen Rätt! Fjärde upplagan

För 2021 gäller följande:

A. Brytpunkt för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

  • Brytpunkten – 537 200 kr/år = 44 767 kr/månad

B. Brytpunkt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

  • Brytpunkten för de som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång – 596 800 kr/år = 49 733 kr/månad

Fjärde upplagan, utgiven augusti 2020, finns nu att köpa. ISBN nummer 978-91-519-5640-4.  I den nya upplagan är all information uppdaterad, såsom regler, lagar o dyl. Vi råder dig att inte läsa någon av de äldre utgåvorna, eftersom det kan leda till, att du då kommer att fatta beslut utifrån regler som inte längre gäller.

Följande böcker är alltså inte längre aktuella.

  • Planera Pensionsuttagen Rätt! 3e upplagan från 2014
  • Planera Pensionsuttagen Rätt! 2a upplagan från 2013
  • Maximera din pension, Planera pensionsuttagen Rätt! 1a upplagan från 2011

Bli inte blåst på pensionen!

Andra upplagan från 2013 är slut på förlaget men man kan beställa en digital version.

Med referens till sidan 20-22 i boken ber vi dig notera att brytpunkterna för statlig inkomstskatt revideras varje år.

För 2021 gäller följande:

A. Brytpunkt för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

  • Brytpunkten – 537 200 kr/år = 44 767 kr/månad

B. Brytpunkt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

  • Brytpunkten för de som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång – 596 800 kr/år = 49 733 kr/månad

Med referens till sidorna 34, 63, 69 och 75 ber vi dig notera följande regeländringar angående avdragsrätten för privata pensionsförsäkringar.

A. Inkomst av tjänst

Du som helt saknar pensionsrätt i anställning – dvs. bara har rätt till allmän pension enligt lag – får göra avdrag med 35 % av löneinkomsten.Avdraget får högst uppgå till 10 prisbasbelopp. Det privata pensionsavdraget gäller endast om du saknar pensionsrätt i anställningen hos nuvarande arbetsgivare och att du under hela beskattningsåret helt saknat pensionsrätt i dina anställningar.

B. Inkomst av näringsverksamhet

Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet har du rätt att göra avdrag med 35 % av inkomsten. Avdraget får högst uppgå till 10 prisbasbelopp.

C. Del 3 för dig som är företagare.

Principresonemanget som finns i kapitel 3 är fortfarande aktuellt men siffrorna för de olika trappstegen är från 2013 och därför inte längre relevanta.