Tillägg till anställningsavtal ”Lön med lönetillägg”

Tillägg till anställningsavtal ”Lön med lönetillägg”

Läs mer i del II i boken Bli inte Blåst på Pensionen! Du kan skriva av exemplet från boken eller enkelt ladda ner vår fullständiga och ifyllningsbara variant från länken nedan. Det kostar 40 kr att använda länken (betalningsinstruktion med BG-nr kommer automatiskt när du skriver ut filen).

Klicka här för formuläret ”Lön med lönetillägg”