Publicerad den

Äntligen är det någon som vågar ifrågasätta Alecta och Collectum

I måndagens DI (2023-10-16) intervjuas Skandias VD Frans Lindelöw om Alectas maktposition.

Artikeln beskriver hur systemet är riggat för att gynna Alecta. Frans Lindelöw vågar sticka ut hakan och ifrågasätta monopolet. Tystnaden från övriga försäkringsbolag är massiv. Inget bolag som har valts ut av Collectum vågar uttala sig. Risken finns att man blir straffad i nästa upphandling.

Det är bra att Frans Lindelöw kritiserar upphandlingarna som Collectum gör. De starka banden mellan ägarna till Collectum och Alecta resulterar i att en icke fullt transparent upphandling alltid kommer att misstänkliggöras. Kan man vara objektiv när man har så starka kopplingar till varandra och jävsituationen är så uppenbar?

Parterna Svenskt Näringsliv och fackförbunden framhåller att de värnar om individerna och att deras agerande blir det allra bästa för försäkringstagarna. Men det verkliga motivet för det kollektiva systemet är att det ger makt. Pensionstagarnas sparpengar som är placerade i Alecta ger makt. Alecta får inflytande över alla de bolag som pensionsspararnas pengar är placerade i. Parterna som styr Alecta får genom pensionsspararnas sparkapital plats i valberedningar och möjlighet att tillsätta styrelseposter.

Man framhåller att pensionssystemet gynnar individerna. Det är korrekt utifrån att avgifterna för förvaltning av pensionskapitalet har sänkts i samtliga pensionsförsäkringsbolag.

Men om parterna verkligen hade värnat om individernas pensioner skulle man rationaliserat och slagit ihop de olika valcentralerna. Det är dyrt att ha flera valcentraler, olika datorsystem mm. Här finns rationaliseringseffekter att hämta. Besparingar som skulle kunnat gynna pensionsspararna.

Låt individen själv välja vem som ska förvalta pensionskapitalet. Gör gärna upphandlingar och redogör för resultatet. Har jag som individ valt ett annat bolag än Alecta så ska jag inte med automatik flyttas tillbaka till Alecta om det bolag jag valt, dissas i nästa upphandling. Om jag har gjort ett aktivt val så finns det skäl till att jag valde ett visst bolag. Om man öppet och ärligt redovisar upphandlingarnas resultat, kan jag själv ta ett aktivt beslut att flytta till eller från ett bolag. Det är inte upp till parterna att bestämma över var mina pensionspengar placeras. De får däremot gärna informera och analysera de olika bolagen men beslutet måste vara mitt.

Under senare tid har vi alla läst om turbulensen i Alecta och de märkliga avtal och placeringar som Alecta gjort med pensionsspararnas pengar. Alecta är det bolag som Collectum valt ut åt dig som pensionssparare som inte gör ett aktivt val. Varför har Collectum inte gjort om upphandlingen i ljuset av Alectas bekymmer? Det dröjer 5 år till nästa gång man ska genomlysa bolagen. Vad händer under mellantiden? Tanken är ju att man ska värna om pensionsspararna. Men som sagt, pengar är makt och makt vill man inte släppa ifrån sig.