Förmånstagarförordnande individuellt pensionssparkonto IPS

Vill du försäkra dig om att dina efterlevande har avståenderätt eller att utbetalt belopp blir enskild egendom?

Läs mer i kapitel 6 i boken Planera Pensionsuttagen Rätt! Du kan skriva av mallen från boken eller enkelt ladda ner vår ifyllningsbara variant från länken nedan. Det kostar 40 kr att använda länken (betalningsinstruktion med BG-nr kommer automatiskt när du skriver ut filen).

Klicka här för Förmånstagarförordnande för individuellt pensionssparkonto IPS