Författaren

Nils Bacos
Nils Bacos

Nils Bacos har i serien Maximera Din Pension skrivit böckerna

Planera Pensionsuttagen Rätt! mars 2013 (1:a upplagan Maximera Din Pension! – planera pensionsuttagen rätt, 2011)

Bli inte blåst på Pensionen! (augusti 2012) kom i ny uppdaterad utgåva augusti 2013.

Nils är ekonom med mer än 30 års erfarenhet av pensionsrådgivning för privatpersoner såväl som för företag. Han arbetar idag som fristående konsult i pensions- och försäkringsfrågor.

Författaren säger

Det är viktigt att man som anställd eller företagare förstår konsekvenserna av sina ekonomiska beslut. Boken ”Bli inte blåst på Pensionen!” kom till som en följd av de många frågor och kommentarer som jag har fått av mina läsare. Mitt mål med boken ”Planera Pensionsuttagen Rätt” är att alla ska förstå hur man måste tänka när man ska gå i pension.
Varje människas unika situation är avgörande för hur hon bör planera sin ekonomi. Man måste därför fundera ordentligt på hur man vill leva sitt liv både i nuet och när man blir pensionär. Kunskap som är avgörande för att vi ska kunna fatta svåra beslut om vår personliga ekonomi måste finnas tillgänglig på ett lättbegripligt sätt.