Publicerad den

Förbudet att pausa utbetalning av tjänstepensioner hävs

Pensionsgruppen som nu består av samtliga riksdagspartier har i dagarna enhälligt beslutat att man ska kunna frysa/stoppa utbetalning av tjänstepension.

Att ta ett extra jobb som pensionär har ofta inneburit en skattesmäll. Framför allt för de som gått i pension och inte planerat sina pensionsuttag. Det är vanligt att pensionsutbetalningarna är höga de första åren och det är ju under denna tid som dessa pensionärer fortfarande är mycket attraktiva på arbetsmarknaden.

Man skulle ju tro att denna samhällsnyttiga regel införs direkt men så är inte fallet. Målet är att ändringen ska träda i kraft den 1 januari 2025. Att anpassa de olika tjänstepensionssystemen till de nya reglerna tar naturligtvis tid. Trist för alla oss som hade hoppats på att det skulle locka tillbaka sjuksköterskor, läkare, domare och alla andra yrkeskategorier som det är brist på.

Det saknas fantasi i pensionsgruppen. Man hade kunnat införa en regel som hade löst problemet direkt. Återinför det privata pensionsavdraget för ett belopp som maximalt är likvärdigt med den utbetalning man fått från tjänstepensionen.

Försäkringsbolagen har inga som helst problem att ta emot dessa pengar och det behövs inte en massa förberedelser för att genomföra detta.