Publicerad den

Född 1964 eller senare – Pensionsålder, skatt och rätten att jobba kvar.

Född 1964 eller senare

Du som är född 1964 eller senare kommer att påverkas av den så kallade riktåldern som beslutas varje år och tillämpas sex år senare. Du kommer inte att kunna veta när du tidigast kan ta ut din allmänna pension förrän det finns en ålder beslutad som gäller din årskull. Men varje år görs prognos på riktålderns utveckling och den kan ge dig vägledning om vid vilken ålder du kan ta ut din allmänna pension. Just nu är prognosen att du som är född mellan 1964 till 1969 tidigast kan ta ut din allmänna pension, inkomst- och premiepension, från 64 års ålder. Är du född 1970 visar prognosen att du tidigast kan ta ut din allmänna pension från 65 års ålder.

Enligt prognosen för riktålder så kommer du som är född mellan 1964 till 1966 att kunna få garantipension och bostadstillägg från 67 års ålder. Är du född mellan 1967 till 1970 visar prognosen att du tidigast kan få garantipension och bostadstillägg från 68 års ålder. Skattereglerna kommer troligtvis att ändras framöver därför är det svårt att svara på hur din pension och lön kommer att beskattas så långt fram i tiden. 

Uppdateringar

För 2024 gäller följande:

Taket för sjukpenninggrundande inkomst ändras till

– 573 000 kr/år (10 prisbasbelopp).

Brytpunkt för den som inte fyllt 66 år vid beskattningsårets ingång
– 615 300 kr/år = 51 275 kr/månad

Brytpunkt för den som fyllt 66 år vid beskattningsårets ingång
 – 697 300 kr/år = 58 108 kr/månad

Brytpunkten är den punkt där man börjar betala statlig skatt. Förr var det enkelt man kunde säga att under brytpunkten betalar man kommunalskatt på ca 30% och över brytpunkten betalar man 50% dvs kommunalskatt ca 30% + statlig skatt 20 %.

Det finns 2 brytpunkter, en för de som är födda 1958 eller senare och en för de som är födda 1957 eller tidigare.

Var uppmärksam på att om man har inkomster över den lägre brytpunkten och har fyllt 66 vid beskattningsårets ingång blir marginalskatten 50 % även om man inte betalar statlig skatt förrän man når den övre brytpunkten.

Gör alltid en egen skatteberäkning för att exakt veta vad din skatt är. På Skatteverket kan du beräkna din skatt.

Observera att åldersgränsen för den högre brytpunkten ändras till 66 år 2023, från att ha varit 65 år tidigare år. Det är en av flera effekter av vår gradvis ökande medellivslängd.

Ändrade pensionsåldrar

Förändringar inom Allmän Pension är till stor del beroende av vilket år du är född.

Klicka på födelseår

Född 1956

Född 1957

Född 1958

Född 1959

Född 1960

Född 1961 eller 1962

Född 1963

Född 1964 eller senare

(källa pensionsmyndigheten)

Förändringar i ITP-planen år 2023

Nya regler om höjd ålder för intjänande av ITP 1 och höjd ålder för rätt till sjukpension för ITP 2 till 66 år träder i kraft den 1 januari 2023.

Arbetsgivaravgift och egenavgift.

Den 1 januari 2023 kom en ny lag i kraft som innebär att den som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 66 år bara ska betala ålderspensionsavgiften.

Förändringar av Basbeloppen

Regeringen har fastställt

  • prisbasbeloppet till 57 300 kronor för år 2024
  • förhöjda prisbasbeloppet till 58 500 kronor för år 2024
  • inkomstbasbeloppet till 76 200 kronor för år 2024