Publicerad den

Arbeta efter 65?

I nuvarande regelverk sänks garantipensionen för den som arbetar efter 65 år. Detta gör att motivationen för lågavlönade som vill fortsätta arbeta efter 65 år blir mycket låg. Regeringen har därför bett Pensionsmyndigheten att snabbutreda frågan. Förslaget skall presenteras senast den 15 januari 2015. Vi kan nog räkna med att resultatet av utredningen kommer att bli att den som arbetar efter 65, inte kommer att få sänkt garantipension och att även arbetsår sent i livet kommer att räknas med vid beräkning av pension.

Jag tycker det är bra att man ser över regelverket. I framtiden kommer vi att få många olika slags morötter för att få arbetstagarna att välja arbete före pension. Att man går i pension och samtidigt har en fot kvar på arbetsmarknaden är bra för alla parter.