Publicerad den

Tack för förtroendet!

Nu är omröstningen till Skandias Fullmäktige klar.

Följande personer har valts som nya fullmäktigeledamöter:

Nils Bacos, 59 år, konsult, Lund. Pensionsexpert, före detta Skandiarådgivare. Årets Försäkringsprofil 2013.
Karin Eliasson, 53 år, senior vice president, Stockholm. Personaldirektör TeliaSonera. Styrelseledamot i bland annat PRI Pensionsgaranti.
Stefan Fölster, 55 år, chef för Reforminstitutet, Stockholm. Adjungerad professor i nationalekonomi, KTH. Före detta chefekonom i Svenskt Näringsliv.
Stefan Johnsson, 54 år, industriman, Göteborg. Ordf. BIL Sweden. Före detta finansdirektör, Volvokoncernen. Styrelseledamot vid bland annat Chalmers.
Sophie Nachemson-Ekwall, 49 år, forskare, Stockholm. Ekonomie doktor. Före detta ekonomijournalist. Ledamot i ProSkandias styrelse.
Elisabeth Nilsson, 60 år, landshövding, Linköping. Före detta vd Jernkontoret. Före detta ledamot i Globaliseringsrådet. Ledamot i flera näringslivsstyrelser.
Leif Victorin, 73 år, Styrelseledamot i Thulestiftelsen och Skandia fram till och med ordinarie stämma i vår. Tidigare bl.a. Sverigechef för Skandia, chef för Skandia Norden samt vd för Skandia Liv.

Jag ska göra mitt bästa för att tillgodose era intressen.