Publicerad den

Många företagare förstår inte sambandet mellan löneuttag och sociala förmåner.

Pensionsmyndigheten har nyligen publicerat statistik om egenföretagare och allmän pension från januari 2014. Antalet egenföretagare är 371 000 varav 283 000 tar ut mindre än 200 000 kronor per år i inkomst.

Statistiken är intressant eftersom vi kan konstatera att så många som 76 % har en inkomst under 200 000 kr/år. Ännu intressantare hade det varit om man samtidigt hade fått veta hur många av dessa som har utnyttjat pensionsavdraget och gjort avsättningar till periodiseringsfonder.

Alltför många förstår inte att ett lågt löneuttag ur firman resulterar i låg pension, sjuk- och föräldrapenning. Avsättningen till periodiseringsfonder och avdragsgillt pensionssparande kan i slutändan bli en mycket dyr affär för egenföretagare.