Publicerad den

Skandia är nu kundägt!

Är du kund i Skandia? Då vet du säkert att Skandia nu har blivit kundägt. Det innebär att du som kund nu också är ägare av Skandia.

Kunderna/ägarna kommer att representeras av Fullmäktige som kommer att utgöras av 21 personer. Nils Bacos är en av kandidaterna som Valberedningen föreslår som representant i Fullmäktige.

Valet pågår nu! Genom att gå in på https://www.skandia.se/kundinflytande/ kan du få mer information om alla kandidaterna. Utnyttja din möjlighet att som Skandiakund påverka ditt företags framtid.

Om du har BankID eller Mobilt BankID kan du rösta via datorn. Det går också bra skicka in en blankett. Blanketten hittar du på https://www.skandia.se/kundinflytande/Documents/pdf/Rostningsblankett_2014.pdf

Rösta före den 15 maj!