Publicerad den

Bolla med Pensionsmyndigheten!

Du kan alltid vända dig till Pensionsmyndigheten för att diskutera din pensionssituation. Vid ett besök på pensionsmyndigheten nyligen, fick jag möjlighet att se hur handläggarna arbetar med det nya systemet som innebär att Pensionsmyndigheten har möjlighet att se hela din pensionsbild förutsatt att du ger dem tillåtelse till det. Genom att ange koden som du fått med ditt orangea kuvert, ger du handläggaren på Pensionsmyndigheten en temporär tillåtelse att se samma sak som du ser i www.minpension.se. Handläggaren får därigenom en helhetsbild över din pensionssituation, d.v.s. en sammanställning över dina privata-, tjänste- och allmänna pensioner. Pensionsmyndighetens personal kommer inte att ge dig några konkreta råd utan snarare ge dig vägledning i form av; har du funderat på…… har du tänkt på…. du kanske skulle tala med ditt försäkringsbolag om …… osv.

Tänk på att även om du ser hela ditt pensionsengagemang i www.minpension.se blir bilden inte komplett förrän du också tagit hänsyn till boendesituation, skulder och övriga tillgångar. Utnyttja

Pensionsmyndigheten som bollplank. Det kan dessutom vara en utmärkt förberedelse inför ditt möte med din pensionsrådgivare. Ju bättre förberedd du är desto mer får du ut av mötet.