Publicerad den

Mindre än hälften av lönen i pension!

Collectum har tagit fram en intressant statistik som visar pensionsinkomsterna län för län. Den visar till exempel att den som bor i Stockholm får procentuellt mindre i allmän pension än den som bor på Gotland. Att i framtiden behöva leva på 50 % av sin tidigare arbetsinkomst kan te sig skrämmande. Ta reda på hur det ser ut för dig själv! Du kan gå in på www.minpension.se så får du en prognos över din situation.

Läs även Collectums rapport. http://a5.mndcdn.com/image/upload/nfzkibw36cssitxwyg3e.pdf