Publicerad den

115 000 pensionärer går miste om en del av sin pension

Pensionsmyndigheten beräknar att så många som 115 000 personer skulle kunna vara berättigade till bostadstillägg utöver de som redan har sökt. Bostadstillägget är en del av pensionen som man måste ansöka om hos Pensionsmyndigheten för att få del av. Några tumregler:

Alla ensamstående som har en inkomst på 13 000 kr/månad efter skatt bör kontrollera om de är berättigade till stödet. Samma gäller för den som är gift eller sammanboende och har mindre än 9 000 kr/månad kvar efter skatt. Gör en kontrollberäkning på pensionsmyndighetens hemsida http://secure.pensionsmyndigheten.se/BtpPrognosStart.html

Bostadsstöd betalas till de som har låg förmögenhet eller ingen förmögenhet alls. Om du äger fastigheten som du bor i, räknas inte värdet på fastigheten in i din förmögenhet!