Publicerad den

Är löneavstående bra eller dåligt för dig?

Du kan göra ett avtal med din arbetsgivare om avsättning av en del av din lön till pension. För att det ska löna sig måste du ha en inkomst på minst 8,07 inkomstbasbelopp efter det att du har gjort löneavståendet. Om du gör ett löneavstående på lönedelar under 8,07 inkomstbasbelopp minskar din allmänna pension. Kontrollera att löneavståendet inte sänker avsättningen till din tjänstepension.

En del arbetsgivare erbjuder de anställda att betala in extra premier till den kollektiva pensionslösningen via löneavstående. Personligen skulle inte jag spara mina egna pengar i en kollektivavtalad produkt utan välja att lägga pengarna i en separat individuell pensionsförsäkring. Även om de låga avgifterna i de kollektivavtalade produkterna är lockande så vill jag själv kunna styra helt och hållet över mina egna pensionsavsättningar.

Som en följd av diskussionerna om eventuellt avskaffande av det privata pensionsavdraget har jag under den senaste tiden fått många frågor om löneavstående, t ex

”Jag jobbar på ett privat bolag med kollektivavtal. Då jag är född 1981 tillhör jag ITP1 min lön överstiger 8 basbelopp per år med råge.
2015-2016 när det privata avdragsgilla pensionssparandet försvinner. Hur bör jag förhandla med företaget?
De kan ju göra extra premieinbetalningar på min ITP1. Om man tex väljer att avstå 2% lön bör de kompensera ytterligare med någon procentandel då de slipper arbetsgivaravgift på den summan?”

Svar (gäller för en person med ITP1): Jag tycker att löneavstående skall vara ett nollsummespel för arbetsgivaren. Arbetsgivaren skall varken vinna eller förlora på att en anställd väljer att avstå lön till förmån för pension.

Om du t.ex. har 47 000 kr per månad och avstår 2 000 kr i lön så skall arbetsgivaren betala 2 731 kr i pensionspremie.

Arbetsgivarens kostnad före löneavstående, per månad

Lön 2 000 x 1 2 000,0
Sociala avgifter   x 31,42% 628,4
Pension + sjukpremie 616 x 1 616,0
Löneskatt   x 24,26% 149,4
Total lönekostnad       3 393,8
Arbetsgivarens kostnad efter löneavstående, per månad
Premien som skall inbetalas till pension vid löneavstående 2 731 x 1 2 731,2
Löneskatt   x 24,26% 662,6
Total lönekostnad       3 393,8

Collectum har gjort en räknesnurra där du kan få fram arbetsgivarens kostnad för din pension. https://www.collectum.se/sv/Foretag/ITP-ITPK-och-TGL/Premier-avgifter-och-belopp/Vad-kostar-ITP/

Allt för ofta ser jag anställda som avstått 2 000 kr i lön och endast får 2 000 kr i pensionspremie. Detta blir en ren förlustaffär för den anställde. Du måste alltså vara observant så att det verkligen blir en fördel för dig.

Kontrollera vilka regler som gäller på din arbetsplats. Det enklaste är att ta kontakt med en försäkringsrådgivare som kan hjälpa dig att gå igenom din personliga situation och se om löneavstående är lönsamt för dig.