Publicerad den

Betalar du för mycket ränta för dina lån?

Hur mycket ränta ska då man betala på sina lån? Alltför många har en gång förhandlat till sig rabatter på sitt huslån och sedan trott att de för alltid har en bra låneränta. När de vid ett senare tillfälle kontrollerat räntan visar det sig att banken har avvecklat rabatten utan att meddela. Detta är tyvärr väldigt vanligt i bankvärlden.

Ett sätt att veta om du betalar en sjyst ränta är att jämföra de olika bankernas snittränta. Här hamnar bland annat Swedbank högt och jag ju måste ju säga att jag blir ganska bekymrad när jag läser en intervju med Swedbanks VD Jens Henriksson i Dagens Industri idag (28 april 2021).

”Att Swedbank tillhör de långivare med högst snittränta är däremot inget problem, enligt Jens Henriksson. Vår bedömning är att vi inte behöver göra något på priset, utan att det handlar om tillgänglighet”, säger han.

Personligen är jag övertygad om att kunderna uppskattar en lägre ränta, annars skulle inte Swedbank ha tappat marknadsandelar på bolånemarknaden. Men, det är fortfarande förvånansvärt många som inte förhandlar sina räntor eller byter bank för att få en lägre ränta.

Ta fram dina ränteavier och jämför vad du betalar i förhållande till alla andra. Konsumenternas.se har en bra jämförelse som du kan få hjälp av. Där kan du också få fram långivarnas annonserade listräntor och genomsnittsräntan. Genomsnittsräntan är den ränta som låntagarna faktiskt fått betala för en viss månad. Listräntan är räntan utan rabatt.

Om du är normalkund men betalar mer än genomsnittsräntan, kan du ju ställa dig frågan varför du missgynnas, du som är trogen kund? Be att få en förklaring! Gå till konkurrenterna och be att få en offert. Du kommer att bli förvånad hur lätt det är att sänka dina räntekostnader.

Se över dina lån så kan du enkelt få en bättre ekonomi.

Publicerad den

Höjd pension nästa år

Den totala pensionen höjs med mellan 70 kronor och 550 kronor per månad efter skatt 2021. Hur stor höjningen blir skiljer sig mellan olika grupper. 

Flera olika faktorer påverkar utvecklingen av pensionen. Följsamhetsindex styr inkomst- och tilläggspensionen och höjs med 0,5 procent för 2021. Prisbasbeloppet, som påverkar garantipensionen och förmånsbestämda tjänstepensioner, höjs med 0,6 procent.

– Förändringen i pension skiljer sig mycket åt mellan olika grupper av pensionärer. Men de flesta får en höjning av sin totala pension med mellan 70 kronor och 550 kronor per månad efter skatt. Höjningen av pensionen blir större efter skatt än före skatt tack vare nästa års skattereduktion samt de skattelättnader som införs för pensionärer nästa år, säger Linda Wiese som är analytiker på Pensionsmyndigheten.

Pensionärer brukar varje år se förändringar av något slag. För 2021 handlar det om lägre skatt på pension från det att man fyller 66 år. Dessutom sker en skattereduktion på äldres inkomster. Det införs också ett så kallat inkomstpensionstillägg från och med september till de som har en allmän pension mellan 9 000 kronor och 17 000 kronor per månad.

– Inkomstpensionstillägget beslutas av Pensionsmyndigheten utan att man behöver ansöka. Vi prövar rätten till inkomstpensionstillägget i samband med att man ansöker om pension. Tillägget blir från noll kronor till 600 kronor före skatt, säger Agneta Claesson som är pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Sammanfattning pensionen 2021*

  • Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 0,5 procent, i genomsnitt 39 – 101 kronor före skatt. Höjningen med 0,5 procent motsvarar inkomstutvecklingen minus förskottsräntan (1,6 procent).
  • Premiepensionen, omfattar 1,7 miljoner pensionärer av landets 2,1 miljoner pensionärer och höjs med mellan 0,5 procent och 13 procent för de flesta. Det motsvarar 1 – 119 kronor.
  • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med prisbasbeloppets förändring (inflationen) om 0,6 procent.
  • Totalt ökar den genomsnittliga totala pensionen (allmän pension plus framräknad tjänstepension) med mellan 70 kronor och 550 kronor per månad efter skatt eller mellan 70 kronor och 260 kronor per månad före skatt.

* Redovisade intervall omfattar 80 procent av alla pensionärer som är bosatta i Sverige.

Publicerad den

Ny skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik – Skatteverket informerar följande:

Tips nummer 11 inför 2021  

Från årsskiftet blir det skattereduktion vid installation av grön teknik. Detta hanteras via Skatteverket. Köparen kommer att få avdraget direkt på fakturan och det gäller installationer av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

– Grön teknik kommer att hanteras på motsvarande sätt som rut- och rotavdraget gör idag vilket innebär att köparna får del av lättnaden redan vid köpet. Till skillnad från rut- och rotavdraget ger även kostnad för material rätt till skattereduktion för installation av grön teknik, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket. 

Skattereduktionen ges för kostnaderna för arbete och material med

  • 15 procent för installation av solceller
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. För att få reduktionen krävs att den utförda installationen tillhör ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion eller hens förälder. Föräldern behöver vara bosatt i Sverige. 

Skattereduktion för grön teknik och för rut- och rot är två olika reduktioner vilket innebär att den för grön teknik inte påverkar utrymmet för rut- och rotarbeten. Reduktionen för de båda avdragen kan aldrig bli större än vad privatpersonen ska betala i slutlig skatt. Vid årsskiftet kommer e-tjänsten Räkna ut din skatt att uppdateras för att ta hänsyn till den nya skattereduktionen.

Skatteverket tar över hanteringen av den gröna tekniken från Naturvårdsverket, Boverket och Länsstyrelserna. Skattereduktionen ges för både arbets- och materialkostnader och gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med den 1 januari 2021. För att få skattereduktionen måste betalningen ske elektroniskt.

Publicerad den

RUT-avdraget höjs och utvidgas med nya tjänster nästa år

Tips nummer 10 inför 2021  

Taket för RUT-avdraget höjs till 75 000 kronor per person och år, jämfört med dagens 50 000 kronor. ROT-avdraget kvarstår med max 50 000 kronor per person och år. Det totala beloppet (taket) för ROT- och RUT-avdraget höjs därmed till 75 000 kr.

Följande fyra nya tjänster ger då rätt till rutavdrag.

-Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.

-Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster ingår dock inte.

-Transport av bohag dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, och dels till och från magasinering.

-Enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter.

Detta gäller arbeten som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

Publicerad den

Har du sålt din bostad 2014-2019? Då kan du ansöka om uppskov av skatt för reavinsten i efterhand

Tips nummer 9 inför 2021  

Du som sålde din bostad med vinst 2014–2019 utan att begära uppskov, kan göra det i efterhand om du har köpt en ny bostad. Du kan få tillbaka hela eller delar av den vinstskatt som du har betalt, samtidigt som du skjuter på beskattningen av vinsten. Du måste betala uppskovsränta till och med deklarationen 2021.

Du kan ta reda på om du kan få uppskov och ansöka om uppskov i efterhand, i Skatteverkets nya tjänst. Om du sålde din bostad 2014 brinner det i knutarna för att du ska hinna med. Omprövning och ansökan om uppskov för 2014 måste göras senast den 31 december 2020.

Fakta

• E-tjänsten för att begära omprövning öppnar den 16 december.
• Den som säljer sin bostad med vinst och köper en ny bostad kan i vissa fall skjuta upp beskattningen av vinsten genom att ansöka om ett uppskov.
• Den årliga kostnaden för att ha ett uppskov tas bort. Att skjuta upp beskattningen av vinsten kostar därmed inte något. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.
• De nya reglerna gäller i deklarationen som lämnas in 2022.
• Med permanentbostad menas den bostad som du bor och är folkbokförd i, det vill säga reglerna om uppskov gäller inte den som säljer en fritidsbostad.

Du kan ta reda på om du har rätt till uppskov med den guide som finns på Skatteverkets webbplats.

Publicerad den

Sänk dina egenavgifter 2021

Tips nummer 8 inför 2021

Har du fyllt 62 år och är enskild näringsidkare? Missa inte möjligheten att sänk dina egenavgifter under 2021.

Regelverket säger: Enskild näringsidkare och/eller fysisk delägare i Handelsbolag som bedriver aktiv näringsverksamhet och har haft hel ålderspension under hela inkomståret, betalar en reducerad egenavgift på 10,21 procent. En förutsättning är att den avgiftsskyldige tagit ut hel inkomst-, tilläggs- och premiepension. Du måste alltså agera nu och begära uttag av den allmänna pensionen för nästa år, innan årsskiftet. Utnyttja periodiseringsfonder, skjut fram uttag av inkomst och drar nytta av möjligheten att betala lägre egenavgifter. Läs mer i Planera Pensionsuttagen rätt och Bli Inte blåst på Pensionen.
Böckerna finns att låna på biblioteket eller köpas här.

Publicerad den

Låg skatt för pensionärers extra inkomster

Tips nummer 7 inför 2021

Den som är född 1954 eller tidigare och får lön under 2020 kan utnyttja jobbskatteavdraget.  Nästa år gäller regeln för de som är födda 1955 och tidigare. Från och med det år man fyller 66 år får man lägre skatt på arbetsinkomster och lägre skatt på pension. Marginalskatten på en arbetsinkomst på 100 000 kr utöver pensionsinkomsten är låg.

Om du t.ex. har 300 000 kr i pension och extraknäcker och tjänar 100 000 kr så får du behålla 91 320 kr av de 100 000 kr. Dessutom höjs din allmänna pension eftersom inkomsten är pensionsgrundande.

Publicerad den

ROT- och RUTavdrag – att tänka på vid årsskiftet

Tips nummer 6 inför 2021

Har du köpt rot- eller rutarbete som utförts eller ska utföras hos dig i slutet av året? Då finns det en del saker du bör tänka på. 

Du som har köpt rot- eller rutarbete i slutet av år 2020 måste tänka på vilken sida av årsskiftet som arbetet betalas. Du och företagaren måste också tänka på när arbetet utförs.

Du måste betala rot- och rutarbetet till företagaren under 2020 för att avdraget ska räknas på beskattningsåret 2020. Det är alltså datumet när du som kund betalar för arbetet som styr vilket beskattningsår avdraget hamnar på. Arbetet måste dessutom vara utfört senast den 31 januari 2021. Din utförare ska också ha ansökt om utbetalning för de utförda tjänsterna senast 31 januari 2021, alltså året efter att det betalades.

Om du vill veta om ansökan har skickats till Skatteverket, får du vända dig till utföraren. Skatteverket kan inte lämna ut den uppgiften eftersom den informationen är sekretessbelagd. (Texten är hämtad från skatteverkets hemsida.)

Betalningen måste göras elektroniskt för att du ska ha rätt till ROT- och RUT-avdrag.

Exempel på elektronisk betalning är betalning med kontokort, BankID eller Swish. Även en betalning med inbetalningskort på bank eller via e-tjänst är en elektronisk betalning. Betalningen ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt och ska förmedlas av en betaltjänstleverantör, exempelvis en bank eller ett annat kreditinstitut. Kravet på elektronisk betalning gäller när ROT-arbetet eller RUT-arbetet betalas enligt den så kallade fakturamodellen.

Publicerad den

Sälja aktier och Fonder innan årsskiftet?

Tips nummer 5 inför årsskiftet 2021

Har du vinster och förluster kan det vara klokt att sälja nu. Du kan då kvitta dem mot varandra. 
Man måste inte gå via börsen när man säljer. Man kan sälja aktierna inom familjen på så sätt slipper man betala courtage. Ett annat skäl till att sälja nu kan vara att du har utnyttjat ROT/RUT avdraget och inte har tillräckligt skatteunderlag. (se tips nr 1 och 2) Om du har orealiserade kapitalvinster, kan du passa på att säja nu så att din skatt ökar.  Sälj av så mycket aktier/fonder etc så att du kan utnyttja ROT/RUT-avdraget fullt ut.

Publicerad den

Missa inte avdraget för den privata pensionsförsäkringen

Tips nr 4 inför årsskiftet 2021

Nästan alla tror att det privata avdraget avskaffades helt men så är det inte. Skattelagstiftningen tillåter fortfarande att man gör ett privat avdrag för pensionspremier.

Den som saknar tjänstepension i sin anställning, får göra ett avdrag på 35 procent av lönen. De generösa avdragsreglerna kräver att man aldrig tidigare haft pensionsrätt hos nuvarande arbetsgivare och att man, under hela beskattningsåret, helt saknat pensionsrätt i sina anställningar.

Det är nu hög tid att agera om du vill utnyttja avdraget. Betalningen måste vara gjord före årsskiftet.