Publicerad den

Tips nummer 4 inför 2014 – Sänk engenavgiften

Har du fyllt 61 år och är enskild näringsidkare?

Missa inte möjligheten att sänk dina egenavgifter under 2014. Regelverket säger: Enskild näringsidkare och/eller fysisk delägare i Handelsbolag som bedriver aktiv näringsverksamhet och har haft hel ålderspension under hela inkomståret, betalar en reducerad egenavgift på 10,21 procent. En förutsättning är att den avgiftsskyldige tagit ut hel inkomst-, tilläggs- och premiepension. Du måste alltså agera nu och begära uttag av den allmänna pensionen för nästa år innan årsskiftet.

Publicerad den

Tips nummer 3 inför 2014 – Avdragsgill ränta

Om ni till exempel äger er bostad tillsammans och gemensamt står för lånen är det vanligt att man fördelar räntekostnaden. Ibland aviseras räntan endast till den ena parten vilket gör att man lätt glömmer bort att båda har avdragsrätt.
Om ni är flera låntagare som står för era lån ska ni fördela räntekostnaden mellan er. Tänk på att varje person har rätt till en skattereduktion på 30 % på räntekostnader upp till 100 000 kr. På räntekostnader över 100 000 kr är reduktionen endast 21 %. Tänk på att ränteavdraget aldrig kan bli högre än den totala skatt som du betalar på din inkomst. Kontakta ert låneinstitut före årsskiftet och meddela om ni vill fördela räntan mellan er.

Publicerad den

Tips nummer 2 inför 2014 – Rot och Rut

Har du använt Rot och Rut avdraget? – Planera nu så att du inte får restskatt!

Rot/Rut avdraget är 50 000 kr. Blir din skatt lägre kommer du inte att kunna utnyttja Rot och Rut avdraget fullt ut eftersom avdraget görs mot din skatt. Har du andra avdrag i din deklaration så dras de före ROT/RUT-avdraget. Du kan aldrig få mer i skatteavdrag än den slutlig skatt du skall betala. Tänk på att pensionsavgiften och kyrkoskatten inte får räknas med i skatteunderlaget. Om du har orealiserade kapitalvinster så kan du passa på att säja nu så att din skatt ökar. Sälj av så mycket aktier/fonder etc. så att du kan utnyttja avdraget.

Publicerad den

Tips nummer 1 inför 2014 – Pensionsavdrag

Snart 2014! Vad behöver man tänka på inför det nya året? Jag kommer de närmaste dagarna att lägga in ett antal enkla tips som förhoppningsvis är till hjälp för dig när du planerar din ekonomi – oavsett om du är anställd eller företagare.

Här kommer det första tipset:

Pensionsavdrag

Just nu är det gyllene tider för bankernas reklam om pensionsavdrag! Men tänk efter – vem är det mest lönsamt för, dig eller banken?
Pensionsavdraget är lönsamt för den som har en inkomst över 426 300 kr/år för år 2013 men om man har lägre inkomster kan det bli en förlustaffär.
Du kan lätt kontrollera om det är lönsamt för dig genom att mata in din inkomst på pensionskollen.

Publicerad den

Välkomna till Maximerabloggen!

Här kommer nyheter, tankar och diskussioner som påverkar din vardagsekonomi fram för allt med inriktning på din framtida pension. Skribenterna Nils och Cecilia kommer att dela med sig av sina kunskaper, vår förhoppning är att vi kan hjälpa dig undvika de värsta fallgroparna och hålla en jordnära rapportering med förklaringar om ekonominyheter som annars bara flyger förbi i etern.