Publicerad den

Tips nummer 3 inför 2014 – Avdragsgill ränta

Om ni till exempel äger er bostad tillsammans och gemensamt står för lånen är det vanligt att man fördelar räntekostnaden. Ibland aviseras räntan endast till den ena parten vilket gör att man lätt glömmer bort att båda har avdragsrätt.
Om ni är flera låntagare som står för era lån ska ni fördela räntekostnaden mellan er. Tänk på att varje person har rätt till en skattereduktion på 30 % på räntekostnader upp till 100 000 kr. På räntekostnader över 100 000 kr är reduktionen endast 21 %. Tänk på att ränteavdraget aldrig kan bli högre än den totala skatt som du betalar på din inkomst. Kontakta ert låneinstitut före årsskiftet och meddela om ni vill fördela räntan mellan er.