Publicerad den

Tips nummer 2 inför 2014 – Rot och Rut

Har du använt Rot och Rut avdraget? – Planera nu så att du inte får restskatt!

Rot/Rut avdraget är 50 000 kr. Blir din skatt lägre kommer du inte att kunna utnyttja Rot och Rut avdraget fullt ut eftersom avdraget görs mot din skatt. Har du andra avdrag i din deklaration så dras de före ROT/RUT-avdraget. Du kan aldrig få mer i skatteavdrag än den slutlig skatt du skall betala. Tänk på att pensionsavgiften och kyrkoskatten inte får räknas med i skatteunderlaget. Om du har orealiserade kapitalvinster så kan du passa på att säja nu så att din skatt ökar. Sälj av så mycket aktier/fonder etc. så att du kan utnyttja avdraget.