Publicerad den

Har du använt ROT och RUT avdrag under 2021 Planera nu så att du inte får en sur restskatt!

ROT-avdraget och RUT-avdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 75 000 kronor per person och år. Rotavdraget får dock högst vara 50 000 kronor per år.

Om din skatt blir lägre, kommer du inte att kunna utnyttja ROT/RUT avdraget fullt ut eftersom avdraget görs mot din skatt.

Om du har andra avdrag t ex låneräntor, i din deklaration så dras de före ROT/RUT-avdraget. Du kan aldrig få mer i skatteavdrag än den slutlig skatt du ska betala.

Tänk på att pensionsavgift och kyrkoskatt inte får räknas med i skatteunderlaget.

Om du har orealiserade kapitalvinster kan du passa på att sälja före årsskiftet så att din skatt ökar.  Du kan till exempel sälja av aktier och fonder eller ta ut mer lön så att du kan utnyttja avdraget.

På Skatteverkets hemsida kan du lägga in dina inkomster och få besked om hur mycket ROT/RUT du kan utnyttja.