Publicerad den

RUT-avdraget höjs och utvidgas med nya tjänster nästa år

Tips nummer 10 inför 2021  

Taket för RUT-avdraget höjs till 75 000 kronor per person och år, jämfört med dagens 50 000 kronor. ROT-avdraget kvarstår med max 50 000 kronor per person och år. Det totala beloppet (taket) för ROT- och RUT-avdraget höjs därmed till 75 000 kr.

Följande fyra nya tjänster ger då rätt till rutavdrag.

-Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.

-Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster ingår dock inte.

-Transport av bohag dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, och dels till och från magasinering.

-Enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter.

Detta gäller arbeten som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.