Publicerad den

Har du sålt din bostad 2014-2019? Då kan du ansöka om uppskov av skatt för reavinsten i efterhand

Tips nummer 9 inför 2021  

Du som sålde din bostad med vinst 2014–2019 utan att begära uppskov, kan göra det i efterhand om du har köpt en ny bostad. Du kan få tillbaka hela eller delar av den vinstskatt som du har betalt, samtidigt som du skjuter på beskattningen av vinsten. Du måste betala uppskovsränta till och med deklarationen 2021.

Du kan ta reda på om du kan få uppskov och ansöka om uppskov i efterhand, i Skatteverkets nya tjänst. Om du sålde din bostad 2014 brinner det i knutarna för att du ska hinna med. Omprövning och ansökan om uppskov för 2014 måste göras senast den 31 december 2020.

Fakta

• E-tjänsten för att begära omprövning öppnar den 16 december.
• Den som säljer sin bostad med vinst och köper en ny bostad kan i vissa fall skjuta upp beskattningen av vinsten genom att ansöka om ett uppskov.
• Den årliga kostnaden för att ha ett uppskov tas bort. Att skjuta upp beskattningen av vinsten kostar därmed inte något. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.
• De nya reglerna gäller i deklarationen som lämnas in 2022.
• Med permanentbostad menas den bostad som du bor och är folkbokförd i, det vill säga reglerna om uppskov gäller inte den som säljer en fritidsbostad.

Du kan ta reda på om du har rätt till uppskov med den guide som finns på Skatteverkets webbplats.