Publicerad den

Bor du utomlands?

Tid för utlandspensionärernas årliga levnadsintyg

Levnadsintygen måste lämnas in för att pensionsutbetalningarna ska fortsätta för dig som bor utomlands.

I år ombeds 163 000 personer intyga att de lever för att få en fortsatt pensionsutbetalning till utlandet. Bor du Finland, Norge, Danmark, Island, Tyskland, Polen, USA och Spanien sker det automatiskt genom ett elektroniskt utbyte mellan länderna

Boende i Storbritannien behöver intyga själva

Det elektroniska utbytet med Storbritannien har upphört med anledning av att Storbritannien lämnat EU. 

Kontakta pensionsmyndigheten om du är osäker på vad som gäller dig.