Publicerad den

Blanda inte ihop tjänstepension & löneavstående!

blanda_inteDet slopade pensionsavdraget gör att allt fler väljer att avstå lön för att få pengar insatta i en pension.

Jag har tidigare skrivit om löneavstående under rubriken Är löneavstående bra eller dåligt för dig?

Det finns emellertid ytterligare några saker som jag tycker man skall tänka på.

Flera fackförbund och arbetsgivare rekommenderar att pengarna sätts in i den ordinarie tjänstepensionen. Jag tycker emellertid att det finns flera skäl till att kräva att avsättningen skall göras till ett separat konto, skilt från den kollektivavtalade tjänstepensionen. Det ena är att man måste kunna kontrollera att avsättningarna görs rätt. Det andra är att man kanske i framtiden inte vill ta ut sitt löneavstående på samma sätt som man tar ut sin tjänstepension.

Dessutom tycker jag inte att man ska acceptera ett löneavstående om det innebär att tjänstepensionen blir lägre. När du och din arbetsgivare gör upp om löneavstående måste du dokumentera överenskommelsen och se till att det framgår att det är ursprungslönen (dvs den högre lönen) som skall gälla som pensionsmedförande lön.

Följ upp att arbetsgivaren har anmält rätt lön för din tjänstepension. Jag har vid ett flertal tillfällen upptäckt att arbetsgivare som gjort rätt från början, efter en tid helt plötsligt anmäler fel lön. Detta beror oftast på att man bytt lönehandläggare och den nya personen inte är informerad om överenskommelsen. I värsta fall måste du sedan kräva korrigering många år bakåt i tiden. Det kan vara en mycket komplicerad process, särskilt om man har bytt arbetsplats eller gått i pension.

Se dessutom till att löneavståendet sätts in i en tjänstepension som inte är livsvarig och inte styrd av kollektivavtalen. Kollektivavtalad pension har låga kostnader, men om du väljer en sådan, riskerar du att du i framtiden inte själv får styra över uttaget. Det är ju inte alls säkert att du vill ta ut pengarna på samma sätt som du tar ut din kollektivavtalade pension. Det kan ju till och med bli så att kollektivavtalad pension i framtiden endast kommer att kunna tas ut livsvarigt. Läs mitt blogginlägg Begränsad valfrihet!