Publicerad den

Sätt bedragarna bakom lås och bom

Jag är så innerligt trött på falska mail och bluff-sms. Det vore toppen om Pensionsmyndigheten kunde sätta bedragarna bakom lås och bom.

Har du också fått sms om pensionsutbetalning?

Det är en bluff. Pensionsmyndigheten skickar aldrig ut sms om utbetalningar.

Flera kunder har hört av sig till Pensionsmyndigheten om att de fått sms till sin mobiltelefon från Pensionsmyndigheten med information om att myndigheten satt in pengar på bankkonto. I sms:et finns en länk för att logga in.

Det är en bluff. Pensionsmyndigheten skickar aldrig ut sms om utbetalningar. Pensionsmyndigheten skickar bara sms om bekräftelse på inkomna ansökningar. Klicka därför inte på länken ”logga in”. 

Kontakta Pensionsmyndighetens kundservice  – 0771 776776 – om du har fått sms så undersöker de varifrån det kommer.

Publicerad den

Är du delägare i Skandia?

Är du delägare i Skandia? Gör din röst hörd! Det är du som ägare som bestämmer vem som skall företräda dig.

Valet pågår nu! Mandattiden går ut för de som valdes in i Skandias Fullmäktige för 3 år sedan. Gå in på rösta så får du mer information om alla kandidaterna. Utnyttja din möjlighet att som Skandiaägare påverka ditt företags framtid och ditt eget sparande, genom att rösta fram de representanter som du tycker bäst företräder dina intressen.

Alla ledamöter i fullmäktige är kunder i Skandia och valda av kunder i Skandia. Målet är att alla Skandias kunder ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

Ledamöternas främsta uppgifter är:

  • utöva ägarfunktionen och peka ut riktningen för Skandia
  • utse en styrelse som i sin tur sätter strategin och utser vd
  • utse valberedningar till styrelse- och revisorsval
  • företräda kundernas/ägarnas intressen

Rösta innan 15 februari

Den 15 februari är sista dagen för att rösta fram Skandias fullmäktige. Din röst gör skillnad!

Publicerad den

Vi bjuder på din julgåva till Läkare Utan Gränser

lug

Skänk en gåva på 100 kr eller mer till Läkare Utan Gränser, så matchar Akelius din gåva med samma summa och vi ger dig 200 kr rabatt på boken Planera Pensionsuttagen Rätt!

Du kan skänka din gåva på olika sätt. Välj det som är lättast för dig.

Swisha 900 6032 – i meddelandefältet, fyll i: LIV
SMSa LIV 100 till 72979 så skänker du 100 kr
Plusgiro: 900 603-2
Bankgiro: 900-6032

Du kan läsa mer om Läkare Utan Gränsers arbete. Om du vill betala in mer får du information på deras hemsida om hur du ska göra. Akelius matchar alltid hela det belopp som du skänker under december månad.

När du har skänkt en gåva till Läkare Utan Gränser får du 200 kr rabatt av oss när du beställer boken Planera Pensionsuttagen Rätt! under december månad. Ordinarie pris 378 kr. Du betalar bara 178 kr. Ange LUG i fältet för Kod på beställningsformuläret.

Spara

Spara

Spara

Publicerad den

Dags att planera dina pensionsuttag?

Checklista pensioner

Checklista pensionerÄr det dags för dig att planera dina pensionsuttag? Det kanske känns tidigt att börja redan nu? Men, tänk på att du måste börja långt innan du ska pensionera dig för det är mycket du måste bestämma och det tar tid att få allt på plats.

För många är precis före 60 år, den första viktiga gränsen för när man ska börja planera sin pension. Detta gäller även om man inte tänker gå i pension förrän vid 65 år.

Vissa kollektivavtal har en hel del fördelar som man kan utnyttja redan vid 61, 62 eller 63 år. Det gäller att känna till reglerna så att man i tid kan säga till hur man vill göra. Det kan göra stor skillnad om man går i pension vid 62 år istället för 62 år och 1 månad. Man kan gå miste om en slutbetalning av sin tjänstepension om man inte gör rätt.

Man kan pensionera sig redan när man är 55 år men det är få förunnat att ha råd att göra det. Det kan vara lönsamt för egenföretagare att ta ut den allmänna pensionen innan man fyllt 65 år, även om man fortsätter att arbeta, eftersom man då får sänkta egenavgifter (upp till 4 år innan ordinarie pensionsålder).

Man måste också ha koll på hur långt i förväg man måste göra sina ändringar hos försäkringsbolagen. Handläggningstiden kan vara lång om man vill ta ut sina pensioner på annat sätt än enligt ursprungsavtalet. Det är ju en kombination av försäkringsgivarnas regler, skatteregler, kollektivavtalsregler och din egen, privata situation som ska styra.

Det kan i vissa fall vara lönt att ta ut sin privata pensionsförsäkring medan man arbetar. Det gäller att vara påläst!

 

 

 

Publicerad den

Fråga från en läsare

Läste ditt inlägg från den 23 oktober angående förslaget om avskaffat pensionsavdrag.

Jag är själv sjukpensionär och har sparat i en traditionell pensionsförsäkring i många år hos SEB Trygg Liv (Gamla Livbolaget). Lyckligtvis innehöll försäkringen premiebefrielse, ingenting jag tänkte på som 29 åring när jag tecknade försäkringen. Nu är jag 57 år och undrar hur det blir framöver. Att jag inte kan teckna ny pga. ohälsa förstår jag ju.

Min undran är nu i mitt läge att inget förändras eller hur? Bolaget kommer väl att fortsätta betala in på försäkringen så att premiebefrielsen fortsätter att löpa. För det är väl bara avdragsrätten som ändras och det berör väl inte bolaget?

Ja, man blir ju lite fundersam och det gäller verkligen att se om sitt hus på bästa sätt eftersom jag kommer att få en låg ålderspension, när det väl är dags.

Tacksam för svar

J

Publicerad den

Sjuka drabbas av avskaffat pensionsavdrag

Är Pomperipossa i Monismanien tillbaka?

Att snabbt och okontrollerat avskaffa pensionsavdraget riskerar att ställa människor utan försäkringsskydd.

Frågan är mycket mer komplex än att bara handla om pensionssparande. Det finns ju många fler anledningar till att teckna en pensionsförsäkring. Ett pensionssparande består ofta av så mycket mer än bara sparande, t ex kan sjukförsäkring ingå i försäkringen eller ersättning till efterlevande. Även premiebefrielseförsäkring ryms inom pensionssparandet.

Regeringen försätter nu ett antal människor i ”försäkringsnöd”. Försäkringar och pensionsavtal är väldigt långa avtal. Man tecknar en försäkring när man är ung och friskt för att den ska gälla livet ut. När nu avdragsrätten begränsas kraftigt för att sedan avskaffas helt, kommer de flesta som förstår effekterna av detta att vilja sluta spara i en pensionsförsäkring och istället gå över till ett annat sparande och andra försäkringar.

Men, under resans gång har man kanske blivit sjuk och då förändras förutsättningarna helt. Problemet uppstår för personer som vill gå över till ett annat försäkringsskydd men inte har ”fullgod hälsa”, eftersom det inte är säkert att de blir godkända för en ny försäkring. Man kan därför hamna i en situation där den enda möjligheten till att behålla sitt försäkringsskydd är att fortsätta spara i den pensionsförsäkring man redan har. När nu regeringen kraftigt reducerar avdragsrätten tvingar man dessa personer – och de är många! – till dubbelbeskattning, dvs. premien måste betalas med skattade pengar och när pengarna betalas ut måste man betala skatt på dem igen. För vissa kommer det till och med tangera den berömda Pomperipossa effekten.

Vad ska regeringen säga till alla som var friska när de tecknade sin försäkring men senare drabbats av någon sjukdom som t ex diabetes, reumatism, ryggproblem, psykiska besvär, utbrändhet mm mm. De kanske fortfarande arbetar men ur ett försäkringsperspektiv är de inte längre friska för att få teckna en ny försäkring.

Det är också så att den som jobbar i ett företag som saknar kollektivavtal har rätt till ett ”privat pensionsavdrag”. En person som i slutet av året skulle byta till en arbetsgivare som har kollektivavtal inte skulle kunna dra av något alls. Jag ser det som en straffavgift för att man byter jobb.

Det är fullständigt oacceptabelt att genomföra en så stor reform med så kort varsel utan att utreda alla konsekvenser av beslutet. Vad skulle vi säga om ränteavdragen försvann över en natt?

 

Publicerad den

Stärk din pension – hyr ut din bostad!

Med dagens generösa beskattningsregler finns det möjlighet att tjäna en extra slant och öka på pensionen genom att hyra ut sin bostad eller del av bostad. Enligt Skatteverkets regelverk kan du numera göra ett schablonavdrag på 40 000 kr samt kan göra avdrag för den avgift eller hyra du själv betalar för bostaden. Vid uthyrning av småhus får du avdrag med 20 procent av hyresintäkten, utöver schablonavdraget på 40 000 kronor. Det innebär att om du får intäkter under 50 000 kronor från uthyrningen av småhuset, behöver du inte betala skatt för det.

Är du redan pensionär kan hyrestillskottet ge lite extra guldkant i vardagen. För dig som fortfarande förvärvsarbetar kan hyresöverskottet vara de extra pengarna som du behöver för att spara till pensionen. På Privata Affärers hemsida finns en utmärkt räknesnurra där du kan räkna ut hur mycket hyra du kan ta ut utan att den skall anses vara oskälig. http://www.privataaffarer.se/bostad/hogre-andrahandshyror-472314

På skatteverkets hemsida finner du skattereglerna kring uthyrning.

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/uthyrningavbostad.4.233f91f71260075abe8800033479.html

Exempel:

Hyr ut och få 4 166 kr i månad skattefritt. Sparar du 4 166 kr/månad under 10 år kommer du att ha ett kapital på 583 618 kr vid 3% förräntning. Ett mycket bra tillskott till pensionen.

Publicerad den

Jag blir jätteglad när jag läser Monicas Peterssons blogg om sommarjobb

I boken ”Bli inte Blåst på Pensionen!” beskriver jag sambandet mellan de olika socialförsäkringssystemen och vad vi betalar i skatt. Pensionsmyndigheten och jag är rörande överens. Monicas Petersson visar i siffror att skatt som sommarjobbaren betalar går rakt in på pensionskontot. Det blir pengar som sommarjobbaren får igen med råge även om det dröjer många år.  Exemplet kan gott förtydligas med att man även får andra förmåner när man jobbar och betalar skatt, t ex sjuk- och föräldrapenning. Förmåner som kanske känns mer aktuella för unga studenter. Ett tydligt exempel på att man får tillbaka mer än man betalat in till staten.

http://www.pensionsmyndigheten.se/SommarjobbareTittaHit.html

Publicerad den

Tredje upplagan av Planera Pensionsuttagen Rätt! lanseras idag!

Vi är stolta och glada över att vi nu har lanserat den tredje upplagan av den populära boken Planera Pensionsuttagen Rätt! Den är reviderad och utökad med ytterligare ett par kapitel.

Samtlig information är uppdaterad med bland annat 2014 års regelverk och belopp för skatter samt kollektivavtalsförändringar.

Nya kapitel är

Kap 8: ”Erbjuder arbetsgivaren dig att gå i pensions tidigare?” som beskriver konsekvenserna när en arbetsgivare erbjuder avtalspension.

Kap 9: ”Kan man arbeta efter det att man gått i pension?”  som tar upp vad det innebär om man arbetar och lyfter pension samtidigt.

Boken har också kompletterats med bland annat information om

– hur tjänstebil påverkar pensionen

– förslaget om ändrad pensionsålder

– förslaget om slopat pensionsavdrag

– att gå ner i tjänst de sista åren

– små pensionsbelopp

– pensionärsrabatter

Vi hoppas att denna nya version  kommer till nytta och glädje för många gamla och nya  läsare. Om du har köpt en tidigare version ger vi dig 10% rabatt på nya boken. Skriv ”gammal” i kodfältet. Erbjudandet gäller t o m 1 juni 2014.

Publicerad den

Vi arbetar längre

Pensionsmyndigheten släppte i förra veckan ny statistik som visar vid vilken tidpunkt i livet vi går i pension.

Åldern då vi lämnar arbetslivet har höjts till 63,6 år. Den genomsnittliga åldern då man börjar lyfta allmän pension är 64,5 år. Fler tar ut pension tidigt (s k förtida uttag) samtidigt som de fortsätter att jobba. Man kan fundera över orsakerna men troligen är det fler som vill eller måste jobba längre.

Det vore intressant att veta om ökningen av förtida uttag utgörs av egenföretagare eller av anställda. Enligt min mening är det helt okey om det är egenföretagare som gör ett medvetet val av förtida uttag för att få lägre egenavgifter. Om det däremot är anställda som står för ökningen så har vi troligen ett problem med oseriös rådgivning. Min erfarenhet av förtida uttag för anställda är att det sällan är lönsamt för den anställde men däremot för rådgivaren.

Pensionsmyndighetens pressmeddelande

http://mb.cision.com/Main/1149/9574998/237475.pdf