Publicerad den

Är du delägare i Skandia?

Är du delägare i Skandia? Gör din röst hörd! Det är du som ägare som bestämmer vem som skall företräda dig.

Valet pågår nu! Mandattiden går ut för de som valdes in i Skandias Fullmäktige för 3 år sedan. Gå in på rösta så får du mer information om alla kandidaterna. Utnyttja din möjlighet att som Skandiaägare påverka ditt företags framtid och ditt eget sparande, genom att rösta fram de representanter som du tycker bäst företräder dina intressen.

Alla ledamöter i fullmäktige är kunder i Skandia och valda av kunder i Skandia. Målet är att alla Skandias kunder ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

Ledamöternas främsta uppgifter är:

  • utöva ägarfunktionen och peka ut riktningen för Skandia
  • utse en styrelse som i sin tur sätter strategin och utser vd
  • utse valberedningar till styrelse- och revisorsval
  • företräda kundernas/ägarnas intressen

Rösta innan 15 februari

Den 15 februari är sista dagen för att rösta fram Skandias fullmäktige. Din röst gör skillnad!