Publicerad den

Skatt på inkomster 2018

30% 50% eller 55%

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång – 2018

Nedre brytpunkten för löntagare ändras till 468 700 kr/år =39 058 kr/månad

Övre brytpunkten
för löntagare (värnskatt) ändras till 675 700 kr/år = 56 308 kr/månad

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång – 2018

Nedre brytpunkten för pensionärer, det vill säga de som fyllt 65 vid beskattningsårets ingång, ändras till 494 300 kr/år =41 192 kr/månad

Övre brytpunkten för pensionärer (värnskatt), det vill säga de som fyllt 65 vid beskattningsårets ingång, ändras till 694 900 kr/år =57 908 kr/månad