Publicerad den

När övergår rådgivning till försäljning?

men's black pullover hoodie

Det är 30 år sedan livförsäkringsmäklare tilläts i Sverige. Försäkringsbranschen blev genomlyst och konkurrensen mellan bolagen skärptes. För konsumenten var det mycket positivt när kunniga oberoende försäkringsmäklare började agerar på marknaden. Bolag med produkter som inte håller måttet blir snabbt diskvalificerade och tappar kunder.

Vad händer med mäklarbranschen, när de som ska vara oberoende, själva skapar produkter som de sedan lanserar på marknaden?

De senaste dagarna har Dagens Industri skrivit om försäkringsmäklarnas fond i fond lösningar. Fonderna är ofta dyra och saknar jämförelseindex. Den transparens och kostnadsmedvetenhet som försäkringsmäklarnas intåg bidrog till verkar inte gälla inte för dem själva. Kan man kalla sig oberoende rådgivare om man samtidigt säljer egna produkter? En rådgivare ska ge sin klient råd utifrån klientens behov. Försäkringsmäklare ska hjälpa kunden att köpa produkter från det företag som passar kundens behov bäst utan att tänka på sin egen plånbok. När rådgivaren säljer sina egna, dyrare fonder har rådgivningen övergått till försäljning.

Det vore intressant att veta hur många av Söderberg & Partners kunder som har fått rådet att placera i Max Matthiessens Navigera-fonder? Eller hur många av Max Matthiessen kunder som har fått rådet att placera i Söderbergs proaktiva fonder?

Med tanke på att de ska råda sina klienter till det som är bäst för dem borde – statistiskt sett – en del av deras kunder ha fått rådet att placera i den andres fonder. Hur många av er som har Söderberg respektive Matthiessen som rådgivare har fått rådet att placera i den andres fonder? Jag skulle tro NOLL. Så då kvarstår frågan – när övergår rådgivning till försäljning? Är det rätt att de som utger sig för att vara oberoende rådgivare säljer sina egna produkter?

Läs Di 2020-09-30 Sparjättens usla facit. Prenumerant på Di klicka här