Publicerad den

Takpris vid flytt av pensionspengar!

Snart införs ett maxpris för försäkringsföretagens återköps- och flyttavgifter. Regeringen har lagt ett förslag som troligtvis börjar gälla från den 1 april 2021. Förslaget innebär att försäkringsföretagen maximalt få ta ut 600 kr i avgift när du flyttar din fond- eller depåförsäkring.

För dig som konsument är detta en mycket god nyhet. Du kanske har en del försäkringar som du bör se över och ändra och i samband med det kan det vara läge att flytta till ett annat bolag som bättre uppfyller dina behov. Det allra vanligaste skälet till att man vill flytta sina pengar är att man vill få ner kostnaderna. Det är naturligtvis viktigt men det finns en risk att man då bara fokuserar på avgifterna och glömmer andra viktiga aspekter.

Kom ihåg att det finns skillnader i hur bolagens pensionsförsäkringar är utformade. I min bok Planera Pensionsuttagen Rätt! fjärde reviderade upplagan från 2020, finns ett kapitel om flytt och en checklista med ett antal frågor du bör ta ställning till innan du bestämmer dig för en flytt. Gör din egen analys. Gå igenom vilka dina egna prioriteringar är och utnyttja flytträtten om de gagnar dig. Det kan till och med vara lönt att redan nu ta en högre flyttkostnad för att få en pensionsprodukt som bättre passar dina behov. Det är bara du som kan avgöra om en flytt är bra för dig!