Publicerad den

Planera 2021 års inkomster!

Det är hög tid att du nu börjar planera dina inkomster inför 2021. Regeringen har lagt ett förslag om 2021 års skatter. Går det igenom kommer 2021 års brytpunkter att  bli enligt nedan.

Brytpunkt för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

Statlig skatt betalar man när inkomsten överstiger den så kallade brytpunkten. En person som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång, ska betala 20 procent i statlig inkomstskatt för inkomst över 537 200 kr, före grundavdrag. Det motsvarar en månadsinkomst före skatt på 44 766 kr. Det innebär att om du tjänar mindre än det beloppet, ska du bara betala kommunalskatt.

Brytpunkt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

För personer som fyllt 65 år vid ingången av inkomståret, är brytpunkten

596 800 kr, motsvarande en månadsinkomst på 49 733 kr.

Nedanstående graf visar brytpunkten för statlig skatt under åren 2011 till 2021. Dvs den punkten då du börjar betala 50 % skatt (statlig skatt + kommunalskatt).