Publicerad den

Brytpunkter 2019

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång – 2019

Nedre brytpunkten för löntagare ändras till 504 400 kr/år = 42 033 kr/månad

Övre brytpunkten för löntagare (värnskatt) ändras till 703 000 kr/år = 58 583 kr/månad
Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång – 2019

Nedre brytpunkten för pensionärer, det vill säga de som fyllt 65 vid beskattningsårets ingång, ändras till 547 500 kr/år =45 625 kr/månad

Övre brytpunkten för pensionärer (värnskatt), det vill säga de som fyllt 65 vid beskattningsårets ingång, ändras till 733 300 kr/år =61 108 kr/månad