Publicerad den

Sex av tio vill jobba efter 65

Swedbank har frågat drygt 1000 personer i åldrarna 55-65 år om när de planerar att gå i pension. Resultatet visar att

  • sex av 10 tänker jobba efter fyllda 65, för att de tycker det är roligt
  • fyra av tio betonar att de måste jobba efter 65 för att få ekonomin att gå ihop

Du har rätt att arbeta kvar tills du fyllt 67 år. Många tänker inte fullt ut på de ekonomiska konsekvenserna av att gå i pension. Allt för många konstaterar precis innan, eller till och med efter att de gått i pension, att deras inkomst inte kommer att räcka.

Många pensionärer både kan och vill jobba extra efter det att de pensionerat sig. Ett bra sätt är att låta sig avlönas direkt av en privatperson. Det rör sig då oftast om arbete i och kring hemmet. Den som avlönar dig kan få RUT- eller ROT-avdrag. Som pensionär betalar du oftast låg skatt på arbetsinkomster. Privatpersoner kan använda sig av tjänsten www.anstallprivat.se för att administrera löneutbetalningar. Du kan annonsera efter eller söka ett jobb via www.jobb.anstallprivat.se