Publicerad den

Sök bostadstillägg åt anhörig!

Många äldre pensionärer har det knapert på ålderns höst. Många privata pensionsförsäkringar och tjänstepensioner utbetalas under de fem första åren för att därefter upphöra. Den högre utbetalningen gör att de inte kan få bostadstillägg när de går i pension. När de temporära pensionerna upphör tänker många äldre inte på att de nu är berättigade till bostadstillägg. Nu kan du som anhörig utföra vardagliga rättshandlingar till exempel att ansöka om bostadstillägg. Anhörigbehörigheten gäller utan någon fullmakt. Om det finns god man, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare har denne företräde framför anhörigbehörighet.

Dessutom, många tror inte att man kan söka bostadstillägg när man äger sin bostad. Men det kan man.

Pensionsmyndighetens nya webbtjänst för att söka anhörigbehörighet hittar du här.

Det är enkelt att göra en preliminär beräkning på webben för att få veta om man bör ansöka eller inte.