Publicerad

Är du delägare i Skandia?

Är du delägare i Skandia? Gör din röst hörd! Det är du som ägare som bestämmer vem som skall företräda dig.

Valet pågår nu! Mandattiden går ut för de som valdes in i Skandias Fullmäktige för 3 år sedan. Gå in på rösta så får du mer information om alla kandidaterna. Utnyttja din möjlighet att som Skandiaägare påverka ditt företags framtid och ditt eget sparande, genom att rösta fram de representanter som du tycker bäst företräder dina intressen.

Alla ledamöter i fullmäktige är kunder i Skandia och valda av kunder i Skandia. Målet är att alla Skandias kunder ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

Ledamöternas främsta uppgifter är:

  • utöva ägarfunktionen och peka ut riktningen för Skandia
  • utse en styrelse som i sin tur sätter strategin och utser vd
  • utse valberedningar till styrelse- och revisorsval
  • företräda kundernas/ägarnas intressen

Rösta innan 15 februari

Den 15 februari är sista dagen för att rösta fram Skandias fullmäktige. Din röst gör skillnad!

Publicerad

Skatt på inkomster 2018

30% 50% eller 55%

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång – 2018

Nedre brytpunkten för löntagare ändras till 468 700 kr/år =39 058 kr/månad

Övre brytpunkten
för löntagare (värnskatt) ändras till 675 700 kr/år = 56 308 kr/månad

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång – 2018

Nedre brytpunkten för pensionärer, det vill säga de som fyllt 65 vid beskattningsårets ingång, ändras till 494 300 kr/år =41 192 kr/månad

Övre brytpunkten för pensionärer (värnskatt), det vill säga de som fyllt 65 vid beskattningsårets ingång, ändras till 694 900 kr/år =57 908 kr/månad