Publicerad

Det är bra att veta vilka regler som gäller

Under senare år har många, som närmat sig pensionsåldern, frågat mig om de ska skynda sig att gå i pension innan politikerna ändrar pensionsåldern. Nu vet vi vilka regler som kommer att gälla. Veckans uppgörelse kom fram till följande;

Allmän pension, garantipension, LAS, sjukpenning mm

År 2020
– Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 62 år
– LAS-ålder höjs från 67 till 68 år
– Möjligheten för arbetsgivare att säga upp arbetstagare utan saklig grund blir permanent över LAS-åldern, vilket innebär att det s.k.
fönstret tas bort
År 2023
– Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år
– Ålder för garantipension höjs till 66 år
– LAS-ålder höjs från 68 till 69 år
– Kringliggande trygghetssystem kopplas till riktåldern
År 2026
– Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 63 till 64 år.
– Ålder för garantipension knyts till riktåldern

Det planeras även en framtida automatisk uppskrivning av pensionsåldrarna. Det innebär att pensionsåldern kommer att höjas i takt med ökad livslängd utan ytterligare politiska beslut. Man kan dra en parallell med dagens ”broms”. Bromsen sänker automatiskt pensionerna när tillväxten i Sverige är låg.

En automatisk anpassning av framtida pensionsåldrar är bra och borgar för att pensionssystemet blir hållbart på sikt. Politikerna slipper i framtiden hantera den politiskt svåra pensionsåldersfrågan. Ni som är unga idag kommer troligen att få se pensionsåldrar på en bra bit över 70 år. Den nuvarande beslutade höjningen är bara början.

Tjänstepensioner

Pensionsgruppen är överens om att tillsätta en översyn av villkoren för rätt till avdrag för pensionsavsättningar. Den bör, förutom lägsta uttagsålder, se över avdragsrättens storlek, utbetalningstidens längd, möjligheten att göra uppehåll i pensionsutbetalningarna och förlänga utbetalningstiden efter att pension börjat betalas ut och möjligheten att tjäna in pensionsrätt efter 65 år.

Lägsta ålder för att ta ut tjänstepension ska även höjas från nuvarande 55 år, men de närmare detaljerna för detta behöver utredas.

Om du vill läsa mer

Publicerad

Gå till banken i tid!

Tips nummer 7 inför 2018

Tänk på att du inte har så många dagar på dig för att göra dina banktransaktioner.
Även bankpersonal skall ju vara lediga! Vissa transaktioner kräver flera bankdagar! Nedan är hämtat från Nordeas hemsida. Andra Banker kan ha andra tider.

Viktigt att tänka på
• Tänk på att det är få bankdagar mellan jul och nyår.
• Registrera gärna betalningarna för bevakning när du får fakturorna.
• Vänta inte till årets sista bankdag om det är viktigt att mottagaren får pengarna före årsskiftet.
• Posta kuvertbetalningarna i god tid.
Aktiehandel
Datum att skicka in uppdrag om överföringar av värdepapper för att flytten ska ske innan årsskiftet.
• För uppdrag om flytt av Investeringssparkonto, ISK, från annat kontoförande institut: 22/12.
• Uppdrag om flytt av värdepapper (även till Investeringskonto): 22/12.
Vilket år en värdepappersaffär är genomförd bestäms av affärsdagen. Det spelar alltså ingen roll vilken dag som är likviddag. Om affärsdag och likviddag ligger på olika sidor om årsskiftet kan det hända att kontrolluppgiften för ditt värdepappersinnehav inte stämmer. Det kan du själv justera i din deklaration.
Betala via Internet
Vi har sammanställt datum och klockslag för olika typer av betalningar då betalningarna måste vara registrerade och signerade i våra Telefon-, Mobil- och Internettjänster för att mottagaren ska få pengarna före årsskiftet.
Internetbanken, Mobilbanken och Talsvar
• PlusGirobetalning: senast klockan 15.50 den 29/12.
• Bankgirobetalning: senast klockan 09.45 den 29/12.
• Överföring till konto i annan bank: senast klockan 13.30 den 29/12.
• Vid överföringar mellan transaktions- löne- och sparkonton, i Nordea i Sverige, via Internet och telefon och Swish finns pengarna på mottagarkontot omedelbart.

Publicerad

Låg skatt för pensionärers extra inkomster

Tips nummer 6
Låg skatt för pensionärers extra inkomster

Den som är född 1951 eller tidigare och får lön kan utnyttja jobbskatteavdraget. Från och med det år man fyller 66 år får man lägre skatt på arbetsinkomster och lägre skatt på pension. Marginalskatten på en arbetsinkomst på 100 000 kr utöver pensionsinkomsten är låg.
Om du t.ex. har 300 000 kr i pension och extraknäcker och tjänar 100 000 kr så får du behålla 85 000 kr av de 100 000 kr. Dessutom höjs din allmänna pension eftersom inkomsten är pensionsgrundande.

Publicerad

Rot/Rutavdrag årsskiftesproblematik

Tips nummer 5 inför 2018

Rot/Rutavdrag årsskiftesproblematik
Du kan få Rot/Rutavdrag i år för tjänster som är klara senast 31 januari nästa år.
Betalning i förskott
”Du kan få rot- och rutavdrag även när du betalar i förskott. Arbetet måste dock vara utfört innan utföraren begär utbetalning från Skatteverket.

Betalning vid årsskifte
Om du betalar före ett årsskifte måste arbetet vara utfört senast i januari året efter för att du ska ha rätt till rot- eller rutavdrag. Utföraren måste begära sin rot- eller rututbetalning hos Skatteverket senast den 31 januari året efter att du har betalat.
Avdraget räknas av från det maximala rot- eller rutavdrag som du har rätt till under det år du betalade.” Texten är hämtad från skatteverkets hemsida.

Publicerad

Sälja aktier och Fonder innan årsskiftet?

Tips nummer 4 inför 2018
Sälja aktier och Fonder innan årsskiftet?
Har du vinster och förluster kan det vara klokt att sälja nu. Du kan då kvitta dem mot varandra.
Man måste inte gå via börsen när man säljer. Man kan sälja aktierna inom familjen på så sätt slipper man betala courtage. Ett annat skäl till att sälja nu kan vara att du har utnyttjat Rot/Rut avdraget och inte har tillräckligt skatteunderlag. (se tips nr 1 och 2) Om du har orealiserade kapitalvinster, så kan du passa på att säja nu så att din skatt ökar. Sälj av så mycket aktier/fonder etc så att du kan utnyttja Rot/Rut avdraget fullt ut.
I morgon kommer ett nytt tips!

Publicerad

Ta ut lön innan årsskiftet!

Tips nummer 3 inför 2018
Ta ut lön innan årsskiftet!
Driver du aktiebolag? Tänk på att samhället grundar storleken på ålderspension, sjukpenning och föräldrapenning på utbetald lön.
På inkomster under 452 100 kr/år betalar man bara kommunalskatt!
I morgon kommer ett nytt tips!

Publicerad

Avdragsgill ränta Tips nummer 2 inför 2018

Om ni till exempel äger er bostad tillsammans och gemensamt står för lånen är det vanligt att man fördelar räntekostnaden. Ibland aviseras räntan endast till den ena parten vilket gör att man lätt glömmer bort att båda har avdragsrätt. Har man dessutom använt Rut/Rot avdraget och fakturan är ställt till personen i hushållet som drar av räntorna. Kan ni förlora en del av avdraget.

Det är viktigt att se på helheten. Tänk på att avdraget aldrig kan bli högre än den totala skatt du betalat på din inkomst. Kontakta ert låneinstitut före årsskiftet och meddela hur ni vill fördela räntan mellan er.

Om ni är flera låntagare som står för era lån kan ni fördela räntekostnaden mellan er. Tänk på att varje person har rätt till en skattereduktion på 30 % på räntekostnader upp till 100 000 kr. På räntekostnader över 100 000 kr är reduktionen endast 21 %.