Publicerad den

Rot/Rutavdrag årsskiftesproblematik

Tips nummer 5 inför 2018

Rot/Rutavdrag årsskiftesproblematik
Du kan få Rot/Rutavdrag i år för tjänster som är klara senast 31 januari nästa år.
Betalning i förskott
”Du kan få rot- och rutavdrag även när du betalar i förskott. Arbetet måste dock vara utfört innan utföraren begär utbetalning från Skatteverket.

Betalning vid årsskifte
Om du betalar före ett årsskifte måste arbetet vara utfört senast i januari året efter för att du ska ha rätt till rot- eller rutavdrag. Utföraren måste begära sin rot- eller rututbetalning hos Skatteverket senast den 31 januari året efter att du har betalat.
Avdraget räknas av från det maximala rot- eller rutavdrag som du har rätt till under det år du betalade.” Texten är hämtad från skatteverkets hemsida.