Publicerad den

Låg skatt för pensionärers extra inkomster

Tips nummer 6
Låg skatt för pensionärers extra inkomster

Den som är född 1951 eller tidigare och får lön kan utnyttja jobbskatteavdraget. Från och med det år man fyller 66 år får man lägre skatt på arbetsinkomster och lägre skatt på pension. Marginalskatten på en arbetsinkomst på 100 000 kr utöver pensionsinkomsten är låg.
Om du t.ex. har 300 000 kr i pension och extraknäcker och tjänar 100 000 kr så får du behålla 85 000 kr av de 100 000 kr. Dessutom höjs din allmänna pension eftersom inkomsten är pensionsgrundande.