Publicerad den

Dubbelbeskattning vid pensionssparande

Dubbelbeskattning vid pensionssparande

Många har ställt frågan vad dubbelbeskattning vid pensionssparande innebär. Följande gäller:

Genom att fortsätta spara i en pensionsprodukt som ska inkomstbeskattas vid utbetalningen väljer du att frivilligt betala inkomstskatt en extra gång på belopp som överstiger 1 800 kr.

Före avdragsbegränsningen

Tidigare fick man dra av upp till 12 000 kr av inbetald pensionspremie i sin deklaration. När dessa pengar betalas ut ska man betala skatt, d.v.s. de inkomstbeskattas endast vid utbetalningstillfället.

Efter avdragsbegränsning

Idag är endast 1 800 kr av inbetald pensionspremie avdragsgilla. Om du väljer att betala en pensionspremie över 1 800 kr betyder det att du gör det med skattade pengar. När du senare tar ut dina pensionsbesparingar beskattas de också som inkomst, d.v.s. pengarna blir beskattade en gång till (s.k. dubbelbeskattning).

I en undersökning gjord av TNS gallup för Nordea har 28 % svarat att de tänker fortsätta pensionsspara som förut. De kommer i så fall att drabbas av den dubbla beskattningen förutom för de första 1 800 kr de sparar.

Avskaffandet av pensionsavdraget har gått alldeles för fort. Informationen till allmänheten har varit för dålig vilket drabbar de som inte har hunnit sätta sig in i frågan.