Publicerad den

Betyder Grönt ljus Stopp?

Grön ljus är lika med stopp?

296495_4352

Söderberg & Partners har ett enkelt och bra system för att utvärdera de olika fondförsäkringsbolagens utbud.
S&Bs trafikljussystem visar Grönt, Gult eller Rött ljus och har får stort genomslag i massmedia. Det är bra för kunderna.
Nu erbjuds fondbolagen en möjlighet att köpa sig ett grönt ljus genom att garantera en viss avkastning. Den garantin kommer emellertid bara att omfatta de kunder som har sina fonder via Söderberg & Partner. Men hur blir det för alla andra som har samma fond direkt hos fondbolaget eller via en annan försäkringsmäklare? En garanti kostar ju pengar och måste betalas. Det kan ju bli så att en fond via Söderberg & Partner är grön medan samma fond är knallröd för alla andra!
Trafikljussystemet riskerar att degraderas till ett internt ”säljmaterial” för Söderberg & Partners. Om du har pengar i ett Fondbolag som köper ett grönt ljus och du inte omfattas av garantin bör du omedelbart flytta dina pengar.