Månad: december 2017

Det är bra att veta vilka regler som gäller

Under senare år har många, som närmat sig pensionsåldern, frågat mig om de ska skynda sig att gå i pension innan politikerna ändrar pensionsåldern. Nu vet vi vilka regler som kommer att gälla. Veckans uppgörelse kom fram till följande; Allmän

Gå till banken i tid!

Tips nummer 7 inför 2018 Tänk på att du inte har så många dagar på dig för att göra dina banktransaktioner. Även bankpersonal skall ju vara lediga! Vissa transaktioner kräver flera bankdagar! Nedan är hämtat från Nordeas hemsida. Andra Banker

Låg skatt för pensionärers extra inkomster

Tips nummer 6 Låg skatt för pensionärers extra inkomster Den som är född 1951 eller tidigare och får lön kan utnyttja jobbskatteavdraget. Från och med det år man fyller 66 år får man lägre skatt på arbetsinkomster och lägre skatt

Rot/Rutavdrag årsskiftesproblematik

Tips nummer 5 inför 2018 Rot/Rutavdrag årsskiftesproblematik Du kan få Rot/Rutavdrag i år för tjänster som är klara senast 31 januari nästa år. Betalning i förskott ”Du kan få rot- och rutavdrag även när du betalar i förskott. Arbetet måste

Sälja aktier och Fonder innan årsskiftet?

Tips nummer 4 inför 2018 Sälja aktier och Fonder innan årsskiftet? Har du vinster och förluster kan det vara klokt att sälja nu. Du kan då kvitta dem mot varandra. Man måste inte gå via börsen när man säljer. Man

Ta ut lön innan årsskiftet!

Tips nummer 3 inför 2018 Ta ut lön innan årsskiftet! Driver du aktiebolag? Tänk på att samhället grundar storleken på ålderspension, sjukpenning och föräldrapenning på utbetald lön. På inkomster under 452 100 kr/år betalar man bara kommunalskatt! I morgon kommer

Avdragsgill ränta Tips nummer 2 inför 2018

Om ni till exempel äger er bostad tillsammans och gemensamt står för lånen är det vanligt att man fördelar räntekostnaden. Ibland aviseras räntan endast till den ena parten vilket gör att man lätt glömmer bort att båda har avdragsrätt. Har

Top