Månad: oktober 2017

Förbered dig inför nya pensionsregler

Ryktet gå att ändrad pensionsålder och ändrade uttagsregler kan komma snart. Redan 2014 skrev jag om att Pensionsåldersutredningen hade presenterat sitt slutbetänkande till regeringen och pensionsgruppen. Vilka besluten kommer att bli när de tas i riksdagen vet vi inte men

Uttag av pension på tre år

Idag blev jag uppringd av en man som fått besked av SEB att han inte får ta ut sin pension på kortare tid än 5 år. Det föranleder mig att publicera ett gammalt blogginlägg. Tyvärr lika relevant idag som för

Ingen beskattning i Portugal

Det ser inte ut som att Finansminister Andersson har fått gehör för sin önskan att Portugal ska beskatta svenska pensioner. Idag kan en svensk flytta till Portugal och ta ut sin privata tjänstepension utan att behöva betala skatt där. De

Kostnaden för pension ökar om vi inte låter nyanlända arbeta

En snabb etablering på arbetsmarknaden innebär att den nyanlände får lön, betalar skatt och bidrar till vårt samhälle. När man betalar skatt avsätts pengar till pension. Man bidrar alltså till sin egen pension när man arbetar. Idag tar etableringen på

Vad händer med dina pensionspengar när du dör?

Handen på hjärtat! Tillhör du också gruppen som inte vet vad som händer med dina pensionspengar när du avlider? Enligt en undersökning som kommunikationsbyrån Silentium gjort på uppdrag av SPP vet 56 % av de tillfrågade inte vad som händer

Top