Publicerad den

Uttag av pension på tre år

Idag blev jag uppringd av en man som fått besked av SEB att han inte får ta ut sin pension på kortare tid än 5 år. Det föranleder mig att publicera ett gammalt blogginlägg. Tyvärr lika relevant idag som för några år sedan.

Okunniga Banktjänstemän
Okunniga banktjänstemän missleder kunderna – effekten blir att kunden får felaktiga råd, ibland kan det leda till ödestigna effekter på privatekonomin. Man kan tyvärr inte vara säker på att informationen man får är riktig. Nu har jag återigen fått ett brev från en läsare som säger att hon har varit på banken och fått besked att kortaste uttagstid av en pensionsförsäkring är 5 år. Med tanke på det antal brev och telefonsamtal jag får så är det helt uppenbart att bankpersonal inte kan tillräckligt om pensioner. I inkomstskattelagen finns beskrivet hur pensionsutbetalning kan ske. Flera pensionsbolag har även texten direkt i sina försäkringsvillkor. Ett exempel är;

För försäkringen gäller villkoren i 58 kap. 10-12 §§ inkomstskattelagen. Detta innebär att utbetalningarna kan påbörjas tidigast den månad den försäkrade fyller 55 år och att utbetalningstiden normalt inte får vara kortare än fem år. Utbetalning görs under begränsad tid, dock minst under fem år. Undantag finns om slutålder för försäkringen ska vara när den försäkrade fyller 65 år som innebär att pensionen får betalas ut under kortare tid än fem år, dock minst tre år.

Det gäller att vara påläst och våga stå på sig när man får höra ”det går inte”. Våga ifrågasätta, våga värna om din pension.