Publicerad den

Förbered dig inför nya pensionsregler

Ryktet gå att ändrad pensionsålder och ändrade uttagsregler kan komma snart.

Redan 2014 skrev jag om att Pensionsåldersutredningen hade presenterat sitt slutbetänkande till regeringen och pensionsgruppen. Vilka besluten kommer att bli när de tas i riksdagen vet vi inte men allt tyder på att vi går mot höjd pensionsålder.
Nu ryktas det att beslutet kan komma i november 2017.

Kommitténs förslag gick i korthet ut på följande förändringar:

• 61-årsgränsen för tidigaste uttag av ålderspension höjs till 63 år

• Lagen om anställningsskydd – åldern höjs från 67 till 69 år

• 55-årsgränsen för att börja ta ut tjänstepensioner och privata pensioner höjs

Om du har pensionsförsäkring och har för avsikt att gå i tidig pension finns det anledning att redan nu se över ditt pensionsförsäkringsavtal och uttagstidpunkten. Efter det att lagen har gått igenom, kommer inte försäkringsgivarna att kunna ändra uttagstidpunkt till en ålder som understiger 63 år. Ett avtal där du och din försäkringsgivare tidigare fastställt en tidigare pensionsålder bör emellertid vara giltigt.
Det ryktas även att temporära uttag skall begränsas. Idag kan du t.ex. ta ut din pension på 5 år. En ändring till livsvarigt uttag eller lägsta gräns på 15 års uttag är inte osannolik.
Även här kan du förbereda dig och redan nu korta utbetalningstiden.
Läs mer om uttagsregler i Planera Pensionsuttagen Rätt!