Publicerad den

Kostnaden för pension ökar om vi inte låter nyanlända arbeta

En snabb etablering på arbetsmarknaden innebär att den nyanlände får lön, betalar skatt och bidrar till vårt samhälle. När man betalar skatt avsätts pengar till pension. Man bidrar alltså till sin egen pension när man arbetar.

Idag tar etableringen på arbetsmarknaden onödigt lång tid, till stor del på grund av våra krångliga regler och vår stelbenthet. Det tar cirka 10 år innan hälften av utrikesfödda kvinnor har fått arbete, mot omkring 4-5 år för utrikes födda män. Till det ska man lägga 2 år som är den genomsnittliga tiden det tar att få uppehållstillstånd.

En långsam etablering innebär en ökad kostnad för samhället i form av att fler i framtiden måste få garantipension och bostadstillägg. Hur vi hanterar integrationen kommer att få konsekvenser under mycket lång tid. Läs Pensionsmyndighetens rapport hur ”Migrationens påverkan på pensionsnivåerna och grundskyddet” från september 2017.

Politiker kan prata om de enkla jobben men de kan inte visa var de finns. Jobben finns hos dig och mig och det blir en win-win-win situation när vi avlönar en person privat.

Förra våren anställde jag en asylsökande. Det innebar att vi som privatpersoner avlönade honom direkt. Det är ett system som tyvärr väldigt få svenskar känner till. Vår erfarenhet av detta var att det är en oerhört komplicerad och tidsödande administrativ process. Våra anteckningar och nyförvärvade kunskaper resulterade i att vi nu lanserat en digital portal Anställ Privat som sköter hela den administrativa hanteringen. Det är alltså numera väldigt enkelt att avlöna privat, så alla kan i princip använda sig av det systemet när man behöver hjälp under en kortare eller längre period. Genom att ge nyanlända en chans att tidigt få kontakt med arbetsmarknaden, bygga nätverk och få referenser, kan de lättare i nästa steg få ett fast arbete. Det tjänar vi alla på.