Månad: oktober 2014

Svar till J

Tänk om alla vore lika kloka som du! Tyvärr är det allt för många som tackar nej till premiebefrielse försäkring i tron att man alltid kommer att vara frisk. Vad du än gör så avsluta inte din försäkring. SEB Trygg

Fråga från en läsare

Läste ditt inlägg från den 23 oktober angående förslaget om avskaffat pensionsavdrag. Jag är själv sjukpensionär och har sparat i en traditionell pensionsförsäkring i många år hos SEB Trygg Liv (Gamla Livbolaget). Lyckligtvis innehöll försäkringen premiebefrielse, ingenting jag tänkte på som 29

Sjuka drabbas av avskaffat pensionsavdrag

Är Pomperipossa i Monismanien tillbaka? Att snabbt och okontrollerat avskaffa pensionsavdraget riskerar att ställa människor utan försäkringsskydd. Frågan är mycket mer komplex än att bara handla om pensionssparande. Det finns ju många fler anledningar till att teckna en pensionsförsäkring. Ett

Förslag om höjd skatt för pensionärer är feltänkt

Samhället vill att vi skall arbeta längre. Sverige behöver pensionärernas kompetens. Under flera år har man därför försökt att få äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden. Med dagens skatteregler är det lönsamt att ha kvar en fot i arbetslivet efter

Top