Publicerad den

Förslag om höjd skatt för pensionärer är feltänkt

Samhället vill att vi skall arbeta längre. Sverige behöver pensionärernas kompetens. Under flera år har man därför försökt att få äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden. Med dagens skatteregler är det lönsamt att ha kvar en fot i arbetslivet efter 65 år.

Den nya regeringen föreslår nu ändringar som innebära skattehöjningar för äldre arbetskraft. De som väljer att arbeta efter 65 år ger av sin tid som pensionär, av sin kompetens och sina friska år till samhället. Är det då inte skäligt att de får behålla lite mer av inkomsten. Jag kan undra hur många äldre som nu kommer att välja att ta ledigt istället för att arbeta?