Månad: juli 2014

115 000 pensionärer går miste om en del av sin pension

Pensionsmyndigheten beräknar att så många som 115 000 personer skulle kunna vara berättigade till bostadstillägg utöver de som redan har sökt. Bostadstillägget är en del av pensionen som man måste ansöka om hos Pensionsmyndigheten för att få del av. Några

Mindre än hälften av lönen i pension!

Collectum har tagit fram en intressant statistik som visar pensionsinkomsterna län för län. Den visar till exempel att den som bor i Stockholm får procentuellt mindre i allmän pension än den som bor på Gotland. Att i framtiden behöva leva

SPP hindrar sparare att flytta sina pengar

SPP har nyligen fördubblat sin flyttavgift för att försöka hindra spararna från att flytta sina pengar. Aktiebolag har alltid framhållit att aktieägarna skall ha del av vinsten när det går bra, eftersom de får stå för fiolerna om det går

Lyfta pension medan man jobbar?

Om 5 år går den första årskullen, som helt och hållet får sin pension från det nya pensionssystemet, i pension. Av dessa kommer 3 av 10 att få så låg pension att de blir berättigade till garantipension. Mer än 50%

Sjukersättning

Vill du veta vad du får för ersättning om du blir sjuk? Sjukersättningen styrs av din lön. Företagare tar ofta ut låg lön vilket resulterar i låg ersättning vid sjukdom. På nätet hittade jag en mycket användbar räknesnurra. Mata in

Top