Publicerad den

Född 1960 – Pensionsålder, skatt och rätten att jobba kvar.

Allmän pension – Du som är född 1960 kan tidigast ta ut din allmänna pension, inkomst- och premiepension, från 62 års ålder (2022). Om du har rätt till garantipension så betalas den ut vid 67 års ålder (2027), du kan även ansöka om bostadstillägg från den månad du fyller 67 år. 

Om du har sjuk- eller arbetslöshetsersättning så betalas den ut till 67 års ålder.

Skatt – Du får ta del av det förhöjda grundavdraget som sänker skatten på både lön och pension från januari det år du ska fylla 68 (2028). Om du fortsätter att jobba efter 65 får du enligt dagens regler det förhöjda jobbskatteavdraget på arbetsinkomster från januari det år du ska fylla 66 (2026).

Rätt att vara kvar på jobbet – Du har rätt att jobba kvar till 69 års ålder (2029) enligt lagen om anställningsskydd, LAS. Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så. 

Publicerad den

Född 1959 – Pensionsålder, skatt och rätten att jobba kvar.

Allmän pension – Du som är född 1959 kunde tidigast ta ut din allmänna pension, inkomst- och premiepension, från 62 års ålder (2021). Om du har rätt till garantipension så betalas den ut vid 66 års ålder (2025), du kan även ansöka om bostadstillägg från den månad du fyller 66 år. Om du har sjuk- eller arbetslöshetsersättning så betalas den ut till 66 års ålder.


Skatt – Du får ta del av det förhöjda grundavdraget som sänker skatten på både lön och pension från januari det år du ska fylla 68 (2027). Om du fortsätter att jobba efter 65 får du enligt dagens regler det förhöjda jobbskatteavdraget på arbetsinkomster från januari det år du ska fylla 66 (2025). OBS! för personer födda 1959 aviserar regeringen i höstbudgeten 2023 att ikraftträdandet av en höjd åldersgräns till 67 år, för rätt till det förhöjda grundavdraget, senareläggs med ett år till den 1 januari 2027.

Rätt att vara kvar på jobbet – Du har rätt att jobba kvar till 69 års ålder (2028) enligt lagen om anställningsskydd, LAS. Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så.

Publicerad den

Född 1958 – Pensionsålder, skatt och rätten att jobba kvar.

Född 1958

Allmän pension – Du som är född 1958 kunde tidigast ta ut din allmänna pension, inkomst- och premiepension, från 61 års ålder (2019). Om du har rätt till garantipension så betalas den ut vid 66 års ålder (2024), du kan även ansöka om bostadstillägg från den månad du fyller 66 år. Om du har sjuk- eller arbetslöshetsersättning så betalas den ut till 66 års ålder.

Skatt – Du får ta del av det förhöjda grundavdraget som sänker skatten på både lön och pension från januari det år du ska fylla 67 (2025). Om du fortsätter att jobba efter 65 får du det förhöjda jobbskatteavdraget på arbetsinkomster från januari det år du ska fylla 66 (2024).

Rätt att vara kvar på jobbet – Du har rätt att jobba kvar till 69 års ålder (2027) enligt lagen om anställningsskydd, LAS. Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så. Är du född 1958 och har sjukersättning så kommer du att få sjukersättningen utbetald fram till månaden innan du fyller 66 år.

Publicerad den

Född 1957 – Pensionsålder, skatt och rätten att jobba kvar.

Född 1957

Allmän pension – Du som är född 1957 kunde tidigast ta ut din allmänna pension, inkomst- och premiepension, från 61 års ålder (2018). Om du har rätt till garantipension så betalas den ut vid 65 års ålder (2022), du kan även ansöka om bostadstillägg från den månad du fyller 65 år.


Skatt – Är du född 1957 måste du vänta till januari det år du ska fylla 67 (2024) för att få ta del av det förhöjda grundavdraget som sänker skatten på både lön och pension. Om du fortsätter att jobba efter 65 får du det förhöjda jobbskatteavdraget på arbetsinkomster från januari det år du ska fylla 66 (2023). OBS! I höstbudgeten 2023 finns förslag på kompensation till alla som är födda 1957 då ålderskullen kom i kläm i samband med att pensionsåldern höjdes.


Rätt att vara kvar på jobbet – Du har rätt att jobba kvar till 69 års ålder enligt lagen om anställningsskydd, LAS. Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så. Åldern för hur länge du har rätt att vara kvar på jobbet kan ändå variera beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut och hur övergångsbestämmelserna blir för de avtal som löper när lagen träder i kraft. 

Publicerad den

Riksdagsvalet närmar sig och fulspelet tilltar.

Vår omvärld befinner sig i krig. Det första som går förlorat i en krissituation är sanningen. Då blir det ännu viktigare att våra politiker inte laborerar med sanningen!

Politikerna har tagit fram ett förslag om garantitillägg som är tänkt att ge höjda pensioner. Pensionsmyndigheten fick i uppdrag att utreda effekterna av förslaget.

När Pensionsmyndighetens styrelse fick utredningen, valde de att frisera den, så att den passar deras politiska syften. Den friserade rapporten skickades sedan till riksdagen som underlag för beslut om garantitillägget.

Nu finns det som tur är en Generaldirektör på Pensionsmyndigheten som vågar stå upp för den rapport som hans medarbetare presenterat. Han bifogade helt sonika den riktiga rapporten till riksdagen. En stor eloge till Generaldirektören.

Politikerna strök bland annat texten om att förslaget skulle innebära en pomperipossaeffekt, dvs marginaleffekt över 100 procent, för vissa grupper. Det går helt klart inte ihop med ett förslag som ska ge höjda pensioner. Även analyser om att garantitillägget kan försämra inkomsten för pensionärer som jobbar ströks.

Att Pensionsmyndighetens styrelseordförande Ingrid Burman (V) använder sin position till egna politiska syften är under all kritik. Jag tycker att man bör avsätta politiker som undanhåller information och friserar sanningen.

Vi närmar oss valet och pensionsfrågan kommer att bli en het valfråga. Det är mycket olyckligt om kortsiktiga politiska vinster ska äventyra hela vårt pensionssystem. Vi måste värna om ett stabilt och robust pensionssystem där även de som har 30 – 40 år kvar till pensionen känner att systemet håller.

Jag tycker att man av anständighetsskäl ska byta ut samtliga styrelseledamöter som inte reserverade sig mot att rapporten ändrades.

Publicerad den

Sänk dina egenavgifter 2022

Har du fyllt 62 år och är enskild näringsidkare? Missa inte möjligheten att sänk dina egenavgifter under 2021.


Regelverket säger: Enskild näringsidkare och/eller fysisk delägare i Handelsbolag som bedriver aktiv näringsverksamhet och har haft hel ålderspension under hela inkomståret, betalar en reducerad egenavgift på 10,21 procent. En förutsättning är att den avgiftsskyldige tagit ut hel inkomst-, tilläggs- och premiepension. Du måste alltså agera nu och begära uttag av den allmänna pensionen för nästa år, innan årsskiftet. Utnyttja periodiseringsfonder, skjut fram uttag av inkomst och drar nytta av möjligheten att betala lägre egenavgifter. Läs mer i Planera Pensionsuttagen rätt och Bli Inte blåst på Pensionen.
Böckerna finns att låna på biblioteket eller köpas här.

Publicerad den

Låg skatt för pensionärers extra inkomster under 2021

Låg skatt för pensionärers extra inkomster

Den som är född 1955 eller tidigare och får lön under 2021 kan utnyttja jobbskatteavdraget.  Nästa år gäller regeln för de som är födda 1956 och tidigare. Från och med det år man fyller 66 år får man lägre skatt på arbetsinkomster och lägre skatt på pension. Marginalskatten på en arbetsinkomst på 100 000 kr utöver pensionsinkomsten är låg.

Om du t.ex. har 300 000 kr i pension och extraknäcker och tjänar 100 000 kr så får du behålla 91 654 kr av de 100 000 kr. Dessutom höjs din allmänna pension eftersom inkomsten är pensionsgrundande.

Publicerad den

ROT- och RUT-avdrag – att tänka på vid årsskiftet 2021/22

Har du köpt rot- eller rutarbete som utförts eller ska utföras hos dig i slutet av året? Då finns det en del saker du bör tänka på. 

Om du betalar före ett årsskifte måste arbetet vara utfört senast i januari året efter för att du ska ha rätt till rot- eller rutavdrag. Företagaren måste ansöka om sin rot- eller rututbetalning hos Skatteverket senast den 31 januari året efter att du har betalat.

Avdraget räknas av från det maximala rot- eller rutavdrag som du har rätt till under det år du betalade.

Det som avgör när du får din skattereduktion är ditt betalningsdatum. Betalningsdatum är det datum när pengarna för betalning av arbetet lämnar ditt konto. 

  1. Om du betalar i december 2021, ska rot- och rutavdraget tillgodoräknas beskattningsåret 2021 och räknas med din inkomstdeklaration 2022.
  2. Om du betalar från och med den 1 januari 2022, ska rot- och rutavdraget tillgodoräknas beskattningsåret 2022 och räknas med din inkomstdeklaration 2023.
  3. Om du betalar i december 2021 men utföraren får pengarna först januari 2022, gäller samma som vid punkt 2. Men om du kan visa att pengarna fördes över från ditt konto till utförarens konto senast den 31 december 2021 kan du begära omprövning och byta år på avdraget.

Det är krav på elektronisk betalning för att ha rätt till rot- och rutavdrag. Exempel på elektronisk betalning är betalning med kontokort, betalning med stöd av Bank-id eller betalning med Swish. Även en betalning med inbetalningskort på bank eller via e-tjänst är en elektronisk betalning. Betalningen ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt och ska förmedlas av en betaltjänstleverantör, exempelvis en bank eller ett annat kreditinstitut. Detta innebär att du inte kan betala för arbetet med exempelvis kontanter, check eller presentkort om du vill ha rot- eller rutavdrag.

(Texten är hämtad från skatteverkets hemsida.)

Publicerad den

Sälja aktier och Fonder innan årsskiftet 2021?

Har du vinster och förluster kan det vara klokt att sälja nu. Du kan då kvitta dem mot varandra. 
Man måste inte gå via börsen när man säljer. Man kan sälja aktierna inom familjen på så sätt slipper man betala courtage. Ett annat skäl till att sälja nu kan vara att du har utnyttjat ROT/RUT avdraget och inte har tillräckligt skatteunderlag. (se tips nr 1 och 2) Om du har orealiserade kapitalvinster, kan du passa på att säja nu så att din skatt ökar.  Sälj av så mycket aktier/fonder etc så att du kan utnyttja ROT/RUT-avdraget fullt ut.