Publicerad den

Sänk dina egenavgifter 2022

Har du fyllt 62 år och är enskild näringsidkare? Missa inte möjligheten att sänk dina egenavgifter under 2021.


Regelverket säger: Enskild näringsidkare och/eller fysisk delägare i Handelsbolag som bedriver aktiv näringsverksamhet och har haft hel ålderspension under hela inkomståret, betalar en reducerad egenavgift på 10,21 procent. En förutsättning är att den avgiftsskyldige tagit ut hel inkomst-, tilläggs- och premiepension. Du måste alltså agera nu och begära uttag av den allmänna pensionen för nästa år, innan årsskiftet. Utnyttja periodiseringsfonder, skjut fram uttag av inkomst och drar nytta av möjligheten att betala lägre egenavgifter. Läs mer i Planera Pensionsuttagen rätt och Bli Inte blåst på Pensionen.
Böckerna finns att låna på biblioteket eller köpas här.

Publicerad den

Låg skatt för pensionärers extra inkomster under 2021

Låg skatt för pensionärers extra inkomster

Den som är född 1955 eller tidigare och får lön under 2021 kan utnyttja jobbskatteavdraget.  Nästa år gäller regeln för de som är födda 1956 och tidigare. Från och med det år man fyller 66 år får man lägre skatt på arbetsinkomster och lägre skatt på pension. Marginalskatten på en arbetsinkomst på 100 000 kr utöver pensionsinkomsten är låg.

Om du t.ex. har 300 000 kr i pension och extraknäcker och tjänar 100 000 kr så får du behålla 91 654 kr av de 100 000 kr. Dessutom höjs din allmänna pension eftersom inkomsten är pensionsgrundande.

Publicerad den

ROT- och RUT-avdrag – att tänka på vid årsskiftet 2021/22

Har du köpt rot- eller rutarbete som utförts eller ska utföras hos dig i slutet av året? Då finns det en del saker du bör tänka på. 

Om du betalar före ett årsskifte måste arbetet vara utfört senast i januari året efter för att du ska ha rätt till rot- eller rutavdrag. Företagaren måste ansöka om sin rot- eller rututbetalning hos Skatteverket senast den 31 januari året efter att du har betalat.

Avdraget räknas av från det maximala rot- eller rutavdrag som du har rätt till under det år du betalade.

Det som avgör när du får din skattereduktion är ditt betalningsdatum. Betalningsdatum är det datum när pengarna för betalning av arbetet lämnar ditt konto. 

  1. Om du betalar i december 2021, ska rot- och rutavdraget tillgodoräknas beskattningsåret 2021 och räknas med din inkomstdeklaration 2022.
  2. Om du betalar från och med den 1 januari 2022, ska rot- och rutavdraget tillgodoräknas beskattningsåret 2022 och räknas med din inkomstdeklaration 2023.
  3. Om du betalar i december 2021 men utföraren får pengarna först januari 2022, gäller samma som vid punkt 2. Men om du kan visa att pengarna fördes över från ditt konto till utförarens konto senast den 31 december 2021 kan du begära omprövning och byta år på avdraget.

Det är krav på elektronisk betalning för att ha rätt till rot- och rutavdrag. Exempel på elektronisk betalning är betalning med kontokort, betalning med stöd av Bank-id eller betalning med Swish. Även en betalning med inbetalningskort på bank eller via e-tjänst är en elektronisk betalning. Betalningen ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt och ska förmedlas av en betaltjänstleverantör, exempelvis en bank eller ett annat kreditinstitut. Detta innebär att du inte kan betala för arbetet med exempelvis kontanter, check eller presentkort om du vill ha rot- eller rutavdrag.

(Texten är hämtad från skatteverkets hemsida.)

Publicerad den

Sälja aktier och Fonder innan årsskiftet 2021?

Har du vinster och förluster kan det vara klokt att sälja nu. Du kan då kvitta dem mot varandra. 
Man måste inte gå via börsen när man säljer. Man kan sälja aktierna inom familjen på så sätt slipper man betala courtage. Ett annat skäl till att sälja nu kan vara att du har utnyttjat ROT/RUT avdraget och inte har tillräckligt skatteunderlag. (se tips nr 1 och 2) Om du har orealiserade kapitalvinster, kan du passa på att säja nu så att din skatt ökar.  Sälj av så mycket aktier/fonder etc så att du kan utnyttja ROT/RUT-avdraget fullt ut.

Publicerad den

Missa inte avdraget för den privata pensionsförsäkringen 2021

Nästan alla tror att det privata avdraget avskaffades helt men så är det inte. Skattelagstiftningen tillåter fortfarande att man gör ett privat avdrag för pensionspremier.

Den som saknar tjänstepension i sin anställning, får göra ett avdrag på 35 procent av lönen. De generösa avdragsreglerna kräver att man aldrig tidigare haft pensionsrätt hos nuvarande arbetsgivare och att man, under hela beskattningsåret, helt saknat pensionsrätt i sina anställningar.

Det är nu hög tid att agera om du vill utnyttja avdraget. Betalningen måste vara gjord före årsskiftet. 

Publicerad den

Avdragsgill ränta

Om ni till exempel äger er bostad tillsammans och gemensamt står för lånen är det vanligt att man fördelar räntekostnaden. Ibland aviseras räntan endast till den ena parten vilket gör att man lätt glömmer bort att båda har avdragsrätt. Dessutom ska man vara uppmärksam på vem fakturan är ställd på. Avdragen är individuella och man måste ha betalt skatt så att det räcker till för avdragen. Om till exempel byggfakturan är ställd till personen i hushållet som också drar av räntorna, kanske skatteunderlaget inte räcker till och då kan man förlora en del av avdraget.

Det är viktigt att se på helheten. Tänk på att avdraget aldrig kan bli högre än den totala skatt du betalat på din inkomst. Kontakta ert låneinstitut före årsskiftet och meddela hur ni vill fördela räntan mellan er. 

Om ni är flera låntagare som står för era lån kan ni fördela räntekostnaden mellan er. Tänk på att varje person har rätt till en skattereduktion på 30 % på räntekostnader upp till 100 000 kr. På räntekostnader över 100 000 kr är reduktionen endast 21 %.

Publicerad den

Har du använt ROT och RUT avdrag under 2021 Planera nu så att du inte får en sur restskatt!

ROT-avdraget och RUT-avdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 75 000 kronor per person och år. Rotavdraget får dock högst vara 50 000 kronor per år.

Om din skatt blir lägre, kommer du inte att kunna utnyttja ROT/RUT avdraget fullt ut eftersom avdraget görs mot din skatt.

Om du har andra avdrag t ex låneräntor, i din deklaration så dras de före ROT/RUT-avdraget. Du kan aldrig få mer i skatteavdrag än den slutlig skatt du ska betala.

Tänk på att pensionsavgift och kyrkoskatt inte får räknas med i skatteunderlaget.

Om du har orealiserade kapitalvinster kan du passa på att sälja före årsskiftet så att din skatt ökar.  Du kan till exempel sälja av aktier och fonder eller ta ut mer lön så att du kan utnyttja avdraget.

På Skatteverkets hemsida kan du lägga in dina inkomster och få besked om hur mycket ROT/RUT du kan utnyttja.

Publicerad den

Bor du utomlands?

Tid för utlandspensionärernas årliga levnadsintyg

Levnadsintygen måste lämnas in för att pensionsutbetalningarna ska fortsätta för dig som bor utomlands.

I år ombeds 163 000 personer intyga att de lever för att få en fortsatt pensionsutbetalning till utlandet. Bor du Finland, Norge, Danmark, Island, Tyskland, Polen, USA och Spanien sker det automatiskt genom ett elektroniskt utbyte mellan länderna

Boende i Storbritannien behöver intyga själva

Det elektroniska utbytet med Storbritannien har upphört med anledning av att Storbritannien lämnat EU. 

Kontakta pensionsmyndigheten om du är osäker på vad som gäller dig.